הפרק השביעי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בפתרון מצע מנותק.

מצע מנותק הינו מצב בו הגידולים גדלים בתוך אדמה המונחת על מצעים שמנותקים מהקרקע ומתחת גג חממה.

בפתרון זה, ניתן לנהוג בגידולים כאילו אין כלל שנת שמיטה. מותר לזרוע ולבצע פעולות לגידול הירקות והפירות כבכל שנה. חשוב לזכור שירקות הגדלים במצעים מנותקים לא חלה עליהם קדושת שביעית.