מכתב פיטורין. אילוסטרציה
מכתב פיטורין. אילוסטרציה istock

אגודת ישראל באמריקה הגישה 'מזכר ידיד בית־המשפט' לבית־המשפט העליון בניו־ג'רזי המתייחס לתיק בו נדונה השאלה האם יש למוסד דתי זכות חוקתית לפטר עובד שעבר על אמונותיו הדתיות של המוסד ללא התערבות משפטית.

עו"ד מרדכי בייזר, יועץ מיוחד של אגודת ישראל הסביר כי התיק המדובר עוסק בתביעה של מורה בבית־ספר קתולי, שפוטרה מתפקידה בעקבות הפרה בוטה של התכנית הדתיים המקובלים על בית־הספר הקתולי.

בית־הספר טען כי יש לו זכות להגיע להחלטות תעסוקה בהתאם לאמונותיו הדתיות, ללא כל התערבות של בית־משפט כלשהו.

המקרה הובא לראשונה לפני בית־משפט בערכאה ראשונה, שהסכים עם טענת בית הספר.

המורה הגישה ערעור על ההחלטה בפני ערכאת ערעורים שהפכה את הכרעת בית־המשפט.

בשלב זה נפסק כי בית־המשפט בערכאה ראשונה יכול לנהל חקירה סביב התנהגותו של בית־הספר.

אגודת ישראל, במזכר שלה כ'ידיד בית המשפט', טענה כי החלטתה של ערכאת הערעורים תוביל לחקירה לא־חוקתית סביב אמונותיו הדתיות של בית־ספר דתי ומנהגיו הדתיים.

לטענת המזכר, "יש להרשות לבתי־ספר דתיים לפטר מורים שהתנהגותם מפרה את עקרונות האמונה הבסיסיים של אותם מוסדות דתיים, מכיוון שהדבר חיוני לשמירה על האוטונומיה של בתי־ספר אלו".

בנוסף לכך, צויין במזכר כי "מתן רשות לבתי־משפט אזרחיים להתערב באוטונומיה של מוסדות דתיים להגיע להחלטות תעסוקה, המבוססות על אמונתם הדתית, עלולה לערער את יכולתם של מוסדות אלו לקיים את שליחותם הדתית, ולהביא לפגיעה לא־חוקתית בזכותם לחופש הדת".