הפרק השמיני בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בנושא הכרם בשנת השמיטה.

הפעולות החקלאיות בכרם הענבים מחייבות פרק בפני עצמו. בפרק זה מפורטות הפעולות שניתן וצריך לעשות בשנה השישית כהכנה לשנת השמיטה ובמטרה למזער נזק לכרמים. כמו כן פרק זה עוסק גם בפתרונות שיש וניתן לבצע במהלך שנת השמיטה עצמה.