לשמוח לקראת שנת השמיטה
לשמוח לקראת שנת השמיטה צילום: רוסו פאול

הרבנות הראשית לישראל השלימה את ההכנות וההיערכות לקראת שנת השמיטה תשפ"ב.

מפקחי השמיטה מטעם הרבנות הראשית יצרו קשר עם כלל חקלאי ישראל והציגו בפניהם את האפשרויות השונות לקיום מצוות השמיטה.

בבית הרבנות הראשית לישראל נערך היום (ב') מעמד מכירת קרקעות המדינה לנכרי על ידי ועדת השמיטה הלכתית של הרבנות הראשית נציגי רשות מקרקעי ישראל, וכל יתר הגורמים הממונים.

במהלך השנה האחרונה מיפתה הרבנות הראשית באמצעות חברת מילגם, את השטחים החקלאיים במדינת ישראל, ופעלה למציאת פתרונות מותאמים לכל חקלאי, לשם שמירה על הלכות שנת השמיטה - השבתה, אוצר בית-דין, מצעים מנותקים ועוד, או לחילופין סיוע לחקלאים במכירת אדמותיהם במסגרת היתר המכירה.

הרבנות גם נתנה הדרכה לחקלאים שימכרו את אדמותיהם בדבר ההיתרים והאיסורים במהלך שנת השמיטה לאחר ביצוע המכירה וביצוע פעולות פיקוח ובקרה בשטח בשנת שמיטה ובשנה השמינית באמצעות נציגי החברה הכוללות בין היתר: פיקוח הלכתי על חקלאים הכלולים בהיתר המכירה, פיקוח על השווקים הסיטונאים, המרכזים הלוגיסטיים של רשתות השיווק, בתי אריזה, משווקים ברחבי הארץ תחת הכוונת והדרכת וועדת השמיטה ההלכתית של הרבנות הראשית לישראל.

בחודשים האחרונים עלו שאלות רבות על שולחן ועדת השמיטה באמצעות מרכז ועדת השמיטה הרב ישראל יאיר ביטון בכל הנוגע לתכנון וההיערכות לשנת השמיטה וכן במענה לשאלות המגיעות מהשטח, השאלות נדונו על ידי הרבנים חברי ועדת השמיטה בראשות חבר מועצת הרבנות הראשית הרב אליעזר שמחה וייס, הרב יעקב אריאל, הרב יצחק רלב"ג והרב מרדכי נגארי.

כמו כן, גויסו על ידי מנהלת השמיטה כ-15 מפקחי שמיטה שחולקו לכל אזורי הארץ במטרה לאתר ולפגוש את חקלאי ישראל באופן פיזי להסביר להם את האפשרויות העומדות בפניהם ולהחתימם על האפשרות הרצויה מבחינתם להשבתת הקרקע עוד בטרם תכנס שנת השמיטה.

המפקחים נפגשו עם אלפי חקלאים, תוך תיאום עם הרב המקומי, כאשר במסגרת ההחתמה על האפשרות של מכירת הקרקע לגוי וביצוע - 4 המלאכות האסורות מהתורה לצורך גידול תוצרת חקלאית, שהם זריעה, קצירה, בצירה וזמירה על ידי נוכרי (היתר מכירה) החתימו מפקחי השמיטה של הרבנות הראשית למעלה מ- 6,200 חקלאים על אפשרות זאת, והיום התקיימה מכירת האדמות החקלאיות לווסלי שמידט, גר תושב המקיים את 7 מצוות בני נוח, הגר במדינת ישראל מה שיאפשר לחקלאים להמשיך ולעבד את הקרקעות גם בשנת השמיטה.

העברת הבעלות בקרקע נעשית בדרכי הקניין ההלכתיים והחוקיים, באופן שנחשב קניין גמור הן בהיבט ההלכתי והן בהיבט המשפטי.

במהלך שנת השמיטה יונפקו על ידי מינהלת השמיטה לחקלאים שבחרו את האפשרות של היתר מכירה היתרי שיווק באמצעותם יוכלו לשווק את מרכולתם ככשרה לשווקים במהלך שנת השמיטה וכן יבוצע פיקוח הדוק על החקלאים שבחרו באפשרות זאת.

הרב יעקב אריאל, חבר ועדת השמיטה מטעם הרבנות הראשית לישראל ציין את חשיבות מצוות השמיטה וחביבותה. "אנו נמצאים כשבועיים לפני כניסת שנת השמיטה ולרבנות הראשית לישראל יש אחריות לכלל ישראל הן לאזרחים והן לחקלאים ולארץ ישראל".

הרב פירט את עניין השמיטה ואמר כי הוא מייחל ליום שבו רוב החקלאים יבחרו באוצר בית דין ולא יהיה צורך בהיתר המכירה שתוקן בארץ ישראל, אלא נקיים את מצוות השמיטה כהלכתה. הרב הזכיר את דברי מרן האור החיים הקדוש על הפסוק "והיה כי תבואו אל הארץ" שאמר כי 'והיה' היא לשון שמחה, להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ, תוך שהרב מסביר כי השמיטה היא אחת האפשרויות המעשיות שיש לנו לשמוח בשמחת הארץ וכפי שאנו מקבלים את השבת בשמחה ושירים, כך גם את שנת השמיטה עלינו לקבל בשמחה כולנו יחד כעם. "אנחנו שמחים בכניסתה של שנת השמיטה".

חבר מועצת הרבנות הראשית ומ"מ יושב ראש ועדת השמיטה הרב אליעזר שמחה וויס אמר: ''אני זוכה להיות נציג הרבנות הראשית בוועדת השמיטה, כמי שעלה ארצה לפני שנים רבות אנחנו צריכים להודות על כך שיש לנו את האפשרות לשמור בארץ ישראל את שנת השמיטה כהלכתה, בשנה הבאה לפירות וירקות במדינת ישראל יהיה קדושת שביעית, זהו משהו שאי אפשר היה לעשות ולשמור במשך אלפיים שנה, בזכות כל היושבים כאן ובראשם מר אלי לבנון ממונה השמיטה מטעם הרבנות הראשית שעשו מאמצים מרובים אנחנו מקיימים את מצוות שמירת השמיטה כהלכתה".

שר הבינוי והשיכון והממונה על רשות מקרקעי ישראל זאב אלקין אמר בטקס: ״אני רוצה לאחל שהחקלאות הארץ-ישראלית תהיה מספיק חזקה ושערך השמיטה יהיה מספיק חשוב למדינה כדי שלא נזדקק עוד להיתר המכירה״.

"בביצוע היתר המכירה של שנת השמיטה, אנחנו הולכים בעקבות גדול ישראל הרב אברהם יצחק הכהן קוק וממשיכים במסורת הזו. מההיתר הזה אנו למדים על החשיבות והערך של ההתיישבות והחקלאות בארץ ישראל. שניתן לעיתים לוותר על ערך הקרקע לטובת פיתוח ההתיישבות והחקלאות. אני רוצה לאחל שהחקלאות הארץ-ישראלית תהיה מספיק חזקה ושערך השמיטה יהיה מספיק חשוב למדינה כדי שלא נזדקק עוד להיתר הזה", הוסיף השר אלקין.

יעקב קוויט מנהל רשות מקרקעי ישראל: "כמדי שנת שמיטה רשות מקרקעי ישראל מקדמת ומסדירה את היתר המכירה על מנת לאפשר לחקלאי ישראל להמשיך ולעבד את הקרקעות תוך שמירה על מצוות שמיטה, אנו שמחים להיות שותפים להסדר המאפשר את קיום מצוות שנת השמיטה כהלכתה''.

בסיום הטקס הודה מנכ"ל הרבנות הראשית (בפועל) הראל גולדברג לרבנים הראשים לישראל, לרבנים חברי וועדת השמיטה, היועצים המשפטיים וחשבי המשרדים, עובדי הרבנות לישראל ומנהלת השמיטה על ההכנות לקראת שנת השמיטה ועל ביצוע המכירה כהלכתה ואיחל לכל הנוכחים ולכלל בית ישראל שנה טובה.