רומן זדורוב
רומן זדורוב צילום: David Cohen/Flash90

בית המשפט העליון צפוי לפרסם הבוקר (חמישי) את החלטתו בערר שהגישה פרקליטות המדינה, לפיו אין לאפשר לרומן זדורוב לצאת למעצר בית באיזוק אלקטרוני.

אם השופט ידחה את הערר של הפרקליטות, זדורוב ישוחרר למעצר בית. הפרקליטות דורשת להשאיר את זדורוב, שהורשע ברצח הנערה תאיר ראדה ב-2006, במעצר במהלך ניהול המשפט החוזר, בטענה כי נשקפת ממנו מסוכנות ובשל חשש מבריחתו.

המדינה טענה בערר, כי דינו של זדורוב אחד הוא – להישאר במעצר מאחורי סורג ובריח במהלך ניהול המשפט החוזר, וזאת נוכח המסוכנות הנשקפת ממנו וכן החשש המובנה מבריחה.

בערר, שהוגש באמצעות עו"ד איתמר גלבפיש מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, נאמר כי המדינה סבורה שגם בשלב זה קיימות ראיות לכאורה כבדות משקל נגד זדורוב, וגם בחינתן מול הראיות האחרות שהביאו להחלטה על קיום משפט חוזר, לא שינתה את מארג הראיות הכללי ולא הצדיקה לשנות נקודת האיזון בכל הנוגע למעצרו. מההחלטה על קיום משפט חוזר לא עולה כי קיים "כרסום" בראיות, כפי שהסיק ביהמ"ש המחוזי, אלא כי משקל הראיות החדשות – חוות דעת המומחים – צריך להיבחן במסגרת המשפט החוזר.

עוד נאמר בערר כי לדעת הפרקליטות המסוכנות העולה מהמעשים המיוחסים לזדורוב, גם בחלוף השנים, היא ברורה ומופלגת. "עסקינן ברצח אכזרי במיוחד, בבית ספר בשעות הצהריים, של ילדה בת 13 שנים. על פי הפסיקה, רק במקרים חריגים ונדירים ישתחררו ממעצר של ממש מי שמואשמים בעבירת רצח – וזה אינו המקרה".

לבסוף טוענת המדינה בערר, כי "גם אם סבר ביהמ"ש המחוזי שמן הראוי להורות על מעצרו של זדורוב בפיקוח אלקטרוני, לא היה מקום לעשות כן בלא להורות על קבלת תסקיר שירות מבחן".