הפרק העשירי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בנושא ההשקייה והדישון בשנת השמיטה

מלאכות ההשקיה והדישון אסורות מדרבנן בשמיטה אך במידה וצריך לשמור על הגידולים הקיימים מלאכות אלו הופכות למותרות בשמיטה.

קיים הבדל בין ההשקייה לדישון, כשמדובר בהשקייה מותר לעשות זאת בכל מצב אולם יש עניין לרווח בין זמני ההשקייה יותר מבשנה רגילה. כשמשקים מותר להשקות בכל כמות מים. במידה ומשקים בעזרת השקייה אוטומטית ניתן להשקות כרגיל.

כשמדובר על דישון ניתן לעשות זאת רק במידה ויש פגיעה משמעותית בגידולים ועדיף לעשות זאת דרך מערכת ההשקיה.