הפרק האחד-עשר והאחרון בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בנושא 'קרן שמיטה' לחקלאים והערכות כלכלית לשנת השמיטה

הפרק האחד עשר בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בנושא 'קרן שמיטה' וההערכות כלכלית של חקלאים לשנת השמיטה.

בפרק זה מוסבר כיצד המדינה שותפה למצוות השמיטה וכיצד היא מסייעת לחקלאים לצלוח את שנת השמיטה.
חקלאים שמחליטים לבחור במסלול ההוברה –נטישת השדה יכולים לחסוך כסף דרך קרן השמיטה לחקלאים של משרד החקלאות במהלך השנים הרגילות.

החקלאי חוסך בשנים הרגילות כסף לקרן והמדינה משלימה לו חיסכון נוסף אותו החקלאי יקבל במהלך שנת השמיטה ולאחר שיוכח שאכן הוא משבית את השדה.