ד"ר רון בריימן
ד"ר רון בריימן צילום: עצמי

שרת החינוך בממשלת השעטנז דוגלת בפתיחת שנת לימודים בתאריך שמקור קדושתו אינו ידוע, והיא חותרת לעשות זאת בכל מחיר.

במלים אחרות, לא אכפת לה מריבוי המתים כתוצאה מהתפשטות הנגיף בבתי-הספר שיהפכו במהירות למדגרות קורונה, ובלבד שתלמידים מחוסנים ולא-מחוסנים, ילדיהם של הורים אחראים ובלתי-אחראים, יצטופפו בממלכת שאשא-ביטון. במלים בוטות: הכלת המתים.

השכל הישר מחייב הבחנה והבדלה בין 8 מיליון אנשים שפועלים לפיו לבין מיליון הסרבנים, אלה שנושאים את שם "הזכויות הדמוקרטיות" לשווא, ומעדיפים את זכותם להדביק ולהמיט מגפה וסגר על זכות הרוב הגדול שלא להידבק, אלא לנסות לחיות חיים סבירים ככל האפשר, בצל הקורונה.

השכל הישר מחייב להוקיע את סרבני החיסון ולהותירם מחוץ למערכות החינוך, התרבות, הספורט, הבריאות, בתי-הכנסת, וכן הלאה. במקום להתייחס לסרבנים בסלחנות, אחרי שנה ומחצה יש לעבור למדיניות אחרת: הוקעה, הפרדה, ריחוק חברתי, בין המתגוננים מפני המגפה לבין אלה שבפועל תורמים להעצים את המחלה ואת נזקיה.

השכל הישר מחייב שמי שמסרב להתחסן ומסרב להיבדק יישאר מחוץ לתחומי בתי הספר: מורים, תלמידים, הורים, עובדי מנהלה ואחזקה וכו'. במקום לחפש כל מיני "פתרונות" חסרי-שחר כדי לאפשר לסרבנים לבוא בקהל ולהדביקו, אולי יש מקום להפריד: להקצות לסרבנים 1/9 מתוך בתי הספר, שם יורו 1/9 מהמורים הלא-מחוסנים את 1/9 מהתלמידים הלא-מחוסנים, וכך גם בסוגים אחרים של פעילות. לא מדובר על הפרדה על בסיס של גזע/דת/לאום/מגדר וכו', אלא על צעד התגוננות של הרוב השפוי מפני הקמים עליו להדביקו.

כל בר-דעת מבין שמי שמסרב להתחסן ואפילו מסרב להיבדק מסכן את הרוב השפוי והאחראי. עקשנותה של שרת החינוך להקפיד על חוק "חינוך" חובה ולקדש אותו יותר מאשר את זכותם של אחרים לחיים ולבריאות היא שערורייה. סביר להניח שהורים אחראים רבים לא ישלחו את ילדיהם המחוסנים, קל וחומר את ילדיהם שאינם מחוסנים כי טרם הגיעו לגיל 12, למדגרות הקורונה, בתי הספר של שאשא-ביטון.

אבל, שרת האטימות הגדילה לעשות ודיברה על פערים רגשיים וחברתיים. איזה "היבט חברתי" היא מתכוונת להעניק לתלמידי ישראל? שילוב לימודי התנ"ך (גילוי נאות: הכותב הוא חילוני, והתנ"ך אינו רק של הדתיים) עם לימודי השפה העברית, ההיסטוריה של עם ישראל והגיאוגרפיה של ארץ ישראל – יתרום להשכלה ולהרגשה של ילדי ישראל יותר מאשר הדבקתם על-ידי מורים ותלמידים לא-מחוסנים.

כאשר הגברת רצתה לקצץ בלימודי התנ"ך למען גחמותיה "החברתיות", הדמות התנ"כית שעלה בדעתי היתה ..... איזבל. אילו היו לי ילדים בגיל המתאים, לא הייתי שולח אותם ל"היבטים החברתיים" במדגרות של יפעת. וכן, לא יזיק לה לשקול לפתוח את שנת הלימודים בעוד שנה ביום א' באלול במקום ביום 1 בספטמבר, וכך יהיה לתלמידי ישראל תמיד חודש לימודים רצוף עד ראש השנה.

מהלך חינוכי חשוב: דווקא חיסונים בתוך בתי-הספר, בשעות הלימודים, היו מלמדים את התלמידים מהו ההיבט החברתי ההכרחי, ומהי הערבות ההדדית החשובה , שכל כך חסרה בישראל 2021 ובמערכת "החינוך" שעליה מופקדת שאשא-ביטון. החמצת המסר החינוכי של ערבות הדדית היא פשע! אם זה היה השיעור היחיד שאותו היו לומדים ילדי ישראל בין כסה לעשור, יכולה היתה מערכת החינוך להתגאות בכך, וגם המאבק בנגיף היה נשכר.

המציאות שתתגלה לנו במדגרות של יפעת עלולה להיות חמורה יותר מאסון מירון. אולי יש למנות כבר היום את ועדת החקירה הממלכתית לאסון שייפתח ב- 1 בספטמבר 2021. ואל תגידו, איש לא הזהיר! ראו, הוזהרנו!