נריה בן סבו עם הרב דוד גרוסמן
נריה בן סבו עם הרב דוד גרוסמןצילום: באדיבות המצולם

נריה בן סבו, בחור ישיבה בן 19 הלומד בישיבה הר המור בירושלים, הוציא בשבועות אחרונים את ספרו "אור הנר" העוסק ב"בירור הלכה בעניין הפרדה בתנועת נוער והמסתעף".

בספרו ליקט בן סבו בצורה מקיפה את התייחסות גדולי הדורות לסוגיית ההפרדה בין גברים לנשים, ובדגש על פעילות תנועות הנוער.

בנוסף, בן סבו ליקט את התייחסות הרבנים גם ל"חובת ההפרדה בבית הספר", בנוגע ללימוד תורה לנשים, לשירות לאומי, לחברות אישה בוועד, לכהונת אישה כמשגיחת כשרות, ונושאים דומים.

הספר נושא את הסכמת של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, רב מגדל העמק הרב יצחק דוד גרוסמן, רב העיר רמת גן לשעבר הרב יעקב אריאל, ראש ישיבת עטרת ירושלים הרב שלמה אבינר ורב העיר נוף הגליל הרב הרצל ישעיהו.

בהקדמה לספר כתב: "בהיותי מדריך בתנועת הנוער החביבה בני עקיבא, נדרשתי פעמים רבות להתבונן במציאות המורכבת שתנועות הנוער מזמנות לנו. האמת נתונה להיאמר, כי לתנועות הנוער חלק חשוב בפיתוח הדורות הצעירים שבאומה".

לדבריו, "תנועות הנוער מוסיפות בעיקר אור באומה, מתוקף הזרמת מרצי התחדשות ואידאל יזם בקרב בני הנעורים, אשר בתום הכשרתם במסגרות התנועה, הם הולכים ומגשימים את האידיאה שעליה התחנכו, בכל שדרות האומה".

אור הנר
אור הנרצילום: ללא

"ידוע לכל מי שיראת ה' היא אוצרו, כי מלתא דפשיטא היא שהערבוב בתנועות הנוער איננו כשר", אמר בן סבו. "והרי שכתיבת ספר זה הינו בגדר דברי הרמח"ל, בהקדמתו למסילת ישרים: 'החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדול'".

"מטרת הספר שלפניכם היא להשתדל לקבץ את רוב דברי קודשם של רז"ל (רבותינו זכרם לברכה, י"ג), הוא כתב. "על מנת שלכלל הלומדים והמבררים את סוגיית ההפרדה בתנועות הנוער, יינתן מענה במקום אחד, ובצורה המתיישבת על הלב. עוד, ספרים רבים אינם נמצאים בהישג ידי רבים, וגמרתי אומר בליבי להשתדל לערוך שולחן ערוך ומסודר לפני בני הנוער והלומדים, ספר המכיל מדברי רבותינו זצ"ל, אשר מטבע לשונם המיוחד והטהור, מכניס את הלומד לתחושת לימוד אמיתית, המבקשת לרדת וללון בעומקה של הלכה, כי היא לנו עוז ואורה".