יהודים בהר הבית
יהודים בהר הבית צילום: חיים קרויזר, מינהלת הר הבית

בית המשפט חייב את המשטרה לשלם פיצויים לשלושה קטינים לאחר שמנעה את כניסתם להר הבית שלא כדין.

מדובר בשלושה קטינים שעלו יחד להר הבית בבוקרו של חול המועד פסח האחרון. במהלך הביקור ביקש אחד מהם לקרוע את בגדיו ובשל כך הוצאו שלושתם משטח ההר. נאמר להם בעל פה כי לא יוכלו להכנס את שטח ההר עד שיעברו שיחת הבהרת נהלים אצל קצין המשטרה.

בצהרי אותו היום הם ניסו שוב להיכנס אל ההר, אך השוטרים מנעו זאת בעדם. גם יומיים לאחר מכן, כשביקשו שלושתם לעלות שוב אל הר הבית בצהרי היום, המשטרה מנעה זאת בעדם.

בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה פסק כי מניעת כניסתם להר הבית הייתה שלא כדין. בפסק הדין חילקה השופטת ליאת הר ציון בין הקטין שקרע את בגדיו לבין שני הקטינים הנוספים שלא ביצעו שום הפרה של נהלי העלייה להר הבית.

השופטת הר ציון קבעה שהמשטרה הפרה את הדין בכך שמנעה את כניסתם להר מבלי שהובהרה להם הסיבה למניעת כניסתם להר. "גם אם למשטרה יש סמכות להרחיק את הנתבעים לפי פקודת המשטרה", כתבה. "עדיין היא צריכה להסביר להם מה הסיבה למניעה ולעשות להם שימוע לאחר מכן".

בנוסף, השופטת קבעה כי ביחס לשני הקטנים שלא ביצעו כל הפרה של הנהלים "מניעת כניסתם היתה שלא כדין מאחר שלא הוכח כי ביצעו הפרה כלשהיא".

המשטרה חויבה לפצות ב-1,000 ש"ח את שני הקטינים שפעמיים נמנעה מהם הכניסה להר ללא הסבר, וב-500 ש"ח את הקטין שקרע את בגדיו ובצהרי אותו היום נמנעה כניסתו להר ללא הסבר מצד המשטרה. בנוסף חויבה המשטרה לשלם להם 500 ש"ח בגין הוצאות משפט.

בדבריה ציינה השופטת כי "ההחלטה על מניעת גישה (להר הבית, י"ג) תתקבל על ידי מפקד מחוז ירושלים ותועבר לאדם שנגדו מבקשים למנוע. כמו כן נדרש לבצע שימוע. כמו כן, לפי סעיף ט' לנוהל ניתן למנוע באופן מיידי ללא שימוע, אלא נדרש כי השימוע יערך לאחר מכן. אם לא ניתן לקיים שימוע בנסיבות העניין בטרם קבלת ההחלטה, יש לקיימו בהקדם האפשרי לאחריה".

יהודה פואה יו"ר 'בצלמו' שייצג את התובעים מסר: "אנחנו מברכים על פסיקת בית המשפט. הרחקת יהודים שלא פשעו מהר הבית צריכה להיפסק לאלתר. אנו מכינים תביעות נוספות ליהודים שהורחקו מההר שלא כחוק ובעתיד מתכוננים גם להגיש בג"ץ נגד ההתנהלות הלא חוקית".

ממשטרת ישראל נמסר: "בית המשפט עמד על סמכויותיה של המשטרה בעניין הביקורים בהר הבית. בית המשפט הורה על פיצוי בסכום של כעשירית מסכום התביעה, וזאת בשל ליקוי נקודתי בקשר לתובעים".