מאפיין מגזרי
מאפיין מגזריצילום: מתוך התערוכה

בתל אביב התקיימה השבוע תערוכה ייחודית שהציגה את מודעות הרחוב של העולם החרדי, הפשקווילים, השפה הייחודית והסיפור שמאחוריהם. מי שיזם את התערוכה הוא דוד גלפרין, בעל חברת הפרסום החרדית 'גיל גרופ'. שוחחנו עמו על התערוכה והתגובות התל אביביות.

"הרעיון נולד בעקבות ההצגה של המגזר החרדי בתקופת הקורונה בצורה לא מחמיאה, מה שלא גורם לאחדות בחברה שלנו", מספר גלפרין שהחליט לנסות ולהציג לציבור הישראלי את הפן המעניין והמסקרן יותר במגזר החרדי, מתוך מגמה להוסיף אחדות בעם.

שאלנו את גלפרין אם הצגת פשקווילים בהם מתנצחים גורמים במגזר החרדי, חצרות ורבנים, בלשון תקיפה וחריפה ביותר, אינם מרתיעים את הציבור הכללי ואולי מביאים לתוצאה הפוכה לחלוטין מזו לה התכוון? פשקווילים, מסביר גלפרין, אינם רק ההתנצחויות והחרמות אלא גם אפיק הפרסום הפנימי בחברה החרדית למוצרים ושירותים שונים, "זו גם מדיה פרסומית, מעין הטלוויזיה של החברה החרדית", אומר גלפרין ומציין כי החשיפה לפשקווילים פרסומיים במוקדי האוכלוסיה החרדית גדולה מזו של העיתון הנפוץ ביותר במגזר.

בדבריו אלה מתייחס גלפרין לקמפיינים פרסומיים פנים מגזריים המתפרסמים באופן מאורגן ומוסדר על ידי העיריות בעשרות ערים במקביל, ולא לפשקווילים המבטאים מחלוקות פנימיות שלעיתים מאפיינות שכונות מקומיות ולא מעבר לכך.

בתערוכה, הוא מספר, הוצגו בפני המבקרים גם פשקווילים שעניינם צרכנות כללית אך מאפייניהם הותאמו לחברה החרדית, גם קמפיינים פרסומיים פנים מגזריים וגם פשקווילים שעניינם מחלוקות פנימיות וקריאות נגד תופעות רחבות היקף כמו משחקי כדורגל בשבת, הרכבת הקלה בירושלים ועוד.

"לקחנו את המודעה והסברנו את המסר שהיא מעבירה, והצופה משלים כפאזל בראש לפי רמת היכרות והמעורבות במגזר החרדי", אומר גלפרין וכשאנחנו שואלים אם ישנם פשקווילים שאולי הוצנעו או לא הופיעו בתערוכה על מנת שלא להכתים את הציבור החרדי ומנהיגיו כבעלי מחלוקת ומאבקים קשים, הוא משיב: "לא באתי לייצג את המגזר החרדי, אלא את המסרים שמועברים במדיה, ולכן לא היה לי עניין להראות רק את מודעות הגמ"חים ומהקריאות להתנדבות. היה לי עניין להעביר את כל מה שיש בפשקווילים". בתערוכה הוצגו גם פשקווילים בני עשרים שלושים וארבעים שנה, כך שגם מאבקים תקיפים שהיו אז מתקבלים אחרת לנוכח ממד הזמן שחלף מאז פורסמו על קירות השכונות החרדיות.

ההתעניינות בפשקווילים, אומר גלפרין, לא התחילה והסתיימה בתערוכה עצמה, ומאז סגירתה פנו אליו רבים בבקשה לקבל לידיהם פשקווילים מסויימים לצורכי מחקר וכיוצא באלה.