(שיחה מס' 3)

הרב יונה גודמן, בשיחה שבועית חדשה, טוען שהורים רבים נגררים לעסקת חבילה. עסקת חבילה בה אם הם מגלים הבנה לרצון הילד, הם ממילא מסכימים לבקשתו ואם הם מתנגדים לבקשתו, הם אף לא מגלים הבנה.

לדעת הרב, דרך הורית זו אינה מומלצת. הוא מביא כמה וכמה דוגמאות כדי להראות כיצד ניתן לגלות הבנה והזדהות עם רצון הילד, ובה בעת להסביר שהדבר מנוגד לכללי הבית ואינו מתאפשר.

אמנם כן, לעתים, כך לפי הרב גודמן, ניתן לגלות הבנה ולאורה אף לאפשר את הבקשה. אך לדעתו, ראוי לכל הורה להתאמץ להבין את הילד ורצונו, לגלות אמפתיה אמתית לקושי שהוא מתמודד איתו עת אנו דוחים את בקשתו, ובו זמנית – להקפיד על עקרונות הבית.

נשמע מסובך אולי, אך בדבריו של הרב יונה בהחלט מתגלה דרך בונה כיצד לעשות כן.