פעילות ב'עלי שיח'
פעילות ב'עלי שיח'ללא קרדיט

ההתיישבות ביו"ש ממשיכה לאמץ לחיקה את המתבגרים המיוחדים בעלי המוגבלויות: בשבועות האחרונים הושקה נקודה נוספת לטובת מתבגרי 'עלי שיח' והפעם ביישוב ברוכין.

הקהילות ביישובים נוף איילון ורחלים אימצו זה מכבר את המתבגרים בדירות שנבנו ביישובים הללו. הדירות מיועדות לבנות עם מוגבלויות - הנמכה קוגנטיבית בתפקוד גבוה.

בארגון מסבירים כי פתיחת דירה ביישוב משמעותה שילוב הדיירים בצורה משמעותית בחיי הקהילה העשירים. "המתבגרים הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהקהילה והיישוב. הם הופכים לחלק בלתי נפרד מהעשייה החברתית, יחסי שכנות חמים ובעלי תפקידים בתוך היום יום היישובי''.

הדירה מהווה בית חם ועוטף לכל אחד מהדיירים. צוות מקצועי מלווה את הדיירים לאורך כל שעות שהותם בדירות ומסייע להם ככל שנדרש.

מערך הדיור של 'עלי-שיח' מונה כשמונים וחמש דירות ברחבי הארץ. "המערך נותן מענה לדיירים בעלי צרכים מיוחדים בתפקודים שונים, ופרוס ברחבי הארץ. ב'עלי שיח' גאים בחיבור שלהם להתיישבות ובהשתלבות המדהימה של המתבגרים בקהילה ובחלק שהם נוטלים בפעילות ביישוב", הוסיפו בארגון.