יום הכיפורים החל בעשרה בתשרי הוא יום סליחה וכפרה. בלשון התורה נקרא "שבת שבתון".

במוקד היום - עבודת הכהן הגדול בבית המקדש, הכוללת הקטרת קטורת והזאת דמים בקודש הקודשים. כיום לאחר החורבן המצווה העיקרית של היום היא מצוות העינוי - הצום.

ביום כיפור צמים כדי שעל ידי עינוי הנפש הקדוש ברוך הוא יסלח לנו על עוונותינו.

אסור לאכול או לשתות ואסור להתרחץ. גם סיכה אסורה ביום הכיפורים. סיכה היא סיבון או מריחת אפילו אחד מאברי הגוף בסבון, בשמן או בתמרוקים וכדומה. נעילת הסנדל אסורה. אין נועלים נעלי עור ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אסורים גם יחסי אישות.

יש נוהגים ללבוש בגדים לבנים ביום הכיפורים, דוגמת מלאכי השרת. בני העדה האשכנזית נוהגים ללבוש קיטל (חלוק לבן) ביום הכיפורים. בתפילה בליל יום הכיפורים לובשים טלית. מתעטפים בטלית לפני שקיעת החמה ומברכים עליה.

כניסת צום יום כיפור (15 בספטמבר)

ירושלים – 18:09
תל אביב – 18:26
חיפה – 18:18
חיספין - 18:13
באר שבע - 18:27
אלון מורה - 18:18
אילת - 18:15
לוד - 18:16

צאת צום יום כיפור (16 בספטמבר)

ירושלים - 19:19
תל אביב - 19:21
חיפה - 19:21
חיספין - 19:18
באר שבע - 19:21
אלון מורה - 19:19
אילת - 19:19
לוד - 19:21

לזמני יום כיפור בערים נוספות ברחבי הארץ

למצוות פדיון כפרות לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות ל"קרן אחד לאחד" לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות לאגודת אפרת לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות לארגון טהרת המשפחה לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות לארגון פעמונים לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות לעמותת עזר מציון לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות לארגון חוננו לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות לוועד הרבנים לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות ליד לאחים לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות לארגון להב"ה לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות לראש יהודי לחצו כאן

לתרומת פדיון כפרות למכון מאיר לחצו כאן