בחג הסוכות אנחנו יוצאים במשך שבעה ימים לשבת בסוכה.

סוכה היא בית משונה, בית לא בית. מצד אחד אנחנו יושבים בין ארבעה קירות וסכך, אבל מצד שני הקירות והסכך הללו הם מאוד מאוד שַׁבְרִירִים.

הם מזכירים לנו דווקא בחג הסוכות, בתקופת האסיף, הזמן שבו האדם אוסף ומגיע לכל ההישגים
של כל השנה כולה, אנחנו נזכרים שיש משהו שהוא מעבר לעולם הזה. שהעולם הזה הוא מוגבל.

ובִּינוֹת הסכך, אנחנו מביטים באור הכוכבים ונזכרים בשמים שמעלינו. בלשון המקובלים הסוכה מכונה "צִלא דמהימנותא" - צל האמונה.

האמונה היא זאת שסוֹכְכת עלינו, ודווקא בשנה כְּדוּגְמַת השנה הזאת שכולנו הבנו את המגבלות של היכולות האנושיות, שכולנו טוּלְטַלְנוּ והבנו את השבריריות של החיים שלנו.

זה הזמן לשמוח בחג האמונה. בחג הסוכות