אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: פלאש 90

יצאה לדרך: מערכת ה״הסכמון״ מאפשרת למשטרה לבצע אכיפה אפקטיבית וחכמה באמצעות קבלת מיקומם של מבודדים בהסכמתם על ידי מענה למסרון, זאת לאחר סיום הפיילוט שבוצע בשבועות האחרונים שבחן ודייק את יעילות המערכת.

תכלית המערכת, אשר פותחה על ידי משטרת ישראל בסיוע המשרד לביטחון הפנים, היא להתייעל בעבודת האכיפה של מחוייבי הבידוד, זאת כחלק מהמאבק הלאומי בהתפשטות נגיף הקורונה, ובכך לסייע במאמץ הצלת החיים של אזרחי המדינה.

במסגרת ההסכמון, יקבלו חבי הבידוד, ובכללם המאומתים, הודעת סמס הכוללת קישור. בלחיצה על הקישור, מסכים/ה חב/ה הבידוד לאשר פתיחת GPS, כלומר את היכולת לשתף את מיקומו לזמן קצר עם משטרת ישראל.

לאחר לחיצה על הקישור (עד שעה מרגע קבלת ההודעה), המשטרה מצליבה את המידע העולה מההסכמון עם כתובת מגוריו או עם הכתובת שהצהיר/ה עליה חב/ה הבידוד בעת כניסתו לבידוד.

חשוב להדגיש כי לאחר שיתוף המיקום, נסגרת האפשרות להמשך מעקב אחר המיקום. כמו כן, ההסכמון לא מאפשר קבלת ושיתוף מידע או כל חדירה אחרת למכשיר הסלולארי ולפרטיות חבי הבידוד (מלבד נעיצת המיקום שנעשית בהסכמה).

יובהר כי שיתוף מיקום על ידי חב/ה הבידוד אינו מחייב, אך במקרה בו המיקום לא ישותף, משטרת ישראל תבצע פעילות פיקוח מוגברת במקום הבידוד.

השר לביטחון הפנים עמר בר-לב: "ההסכמון הוא שירות חיוני לייעול מערך האכיפה של המשרד לבט"פ, המשטרה והפקחים העירוניים. השירות, כשמו כן הוא, יתבצע רק בהסכמת המשתמשים המבודדים - אך יחסוך את הצורך בשליחת ניידת ושוטרים לביתם של כל המבודדים ויאפשר בדיקה ושמירה על הבידוד במשך תקופת הבידוד. אני ממליץ לכל מי שיקבל הודעה ללחוץ על הקישור ולאשר את הפעלת האיכון הזמני. מידע האיכון שיחלק איתנו מההסכמון לא יאגר ויעשה בו שימוש אך ורק לטובת איכון מיידי".

מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים תומר לוטן: ״כפי שהבטחנו, אנו עולים מדרגה באכיפת הקורונה. השימוש ביכולות אלו חיוני להגדלת הפיקוח והבקרה אחר כלל מחוייבי הבידוד במדינת ישראל. פיילוט ההסכמון הסתיים וכעת נוכל יחד עם המשטרה, לייעל את פעילות האכיפה ולרסן את התפשטות המגיפה״.

תנ"צ מוריס חן, סגן ר' אג"מ במשטרת ישראל:"השילוב של אכיפה פיזית ויכולת טכנולוגית תומכת יביא להתייעלות משמעותית באפקטיביות האכיפה המשטרתית. אכיפה יעילה ומשמעת עצמית של האזרחים חשובות ביותר לריסון התפשטות המגיפה".