הרב אברהם בלס
הרב אברהם בלס צילום: עצמי

פסוק תמוה בספר נחמיה (נחמיה ח, יז) מלמד אותנו שבעליית עזרא ונחמיה חזרו לבנות סוכות כמו שלא בנו מימי יהושע בן נון. והשאלה זועקת לשמים. האם בין עליית יהושע לבין עליית עזרא לא בנו סוכות, והרי מצוות סוכה היא מצווה מדאורייתא.

ניתנו תשובות רבות בדבר, אולם התשובה המשכנעת ביותר היא שאמנם באופן פרטי ברור הדבר שאנשים בנו סוכות, אולם בעליית יהושע ובעליית עזרא בנו סוכות ציבוריות גדולות ועשו עסק שלם סביב מצוות הסוכה.

הרעיון המרכזי של הסוכה היא לצאת מדירת קבע ולגור בדירת ארעי. אם מנסים לתרגם את הדברים במציאות של עליות מסיביות – עליית יהושע ועליית עזרא, הרי שישנה כאן קריאה לעם ישראל שלא להתרכז רק במקומות החשובים ביותר, אלא להתיישב בכל הארץ. אחת המשימות המרכזיות העומדות בפני כל עם שבא לבנות מדינה הוא ליישב את הארץ על כל מרחביה. מצוות סוכה היא למעשה קריאה ליישוב כל מרחבי הארץ.

הגאון מוילנא לימד אותנו שכמו שבצוות סוכה יש לנו דין של תעשה ולא מן העשוי, כלומר אין לשים סכך קודם שבונים את הדפנות כך גם במצוות יישוב הארץ יש לעלות ארצה ולא לחכות למשיח.

עוד באותו נושא:

המסקנה העולה מדברי הגר"א היא שהדפנות מסמלות את הצד האנושי. ואילו הסכך מסמל את ההשגחה האלוקית. המעשה האנושי הוא תנאי אותו דורש הקב"ה קודם שהוא משרה את שכינתו. ואם אנו עוסקים בעלייה ובהתיישבות הרי הקב"ה מחזק את ידינו לפעול ולעשות, כי יש בידנו את הכוחות לפעול ולעשות. עם ישראל נתבע לעלות לארץ ישראל לבנות אותה וליישבה.

היום שהחברה פחות או יותר בורגנית קשה לתפוש את הדברים, אולם בעצם מצוות סוכה, כמו שאמרנו, פונה בעיקר אל הכוחות האידיאליסטים באומה, מתוך אמונה בכוחם, ומחזקת את ידם לפעול בתנאים קשים למען יישוב הארץ.

יש לזכור שגם מזג האוויר בתקופת סוכות הוא סתווי והרבה פעמים יורד גשם. התורה מדריכה אותנו שלא להיכנע לאיתני הטבע להמשיך לבנות את הארץ.

ישנם כמה דינים מעניינים בקשר לחג הסוכות שמסבירים טוב יותר את היסוד שציינו שמצוות סוכה קוראת לנו ליישב את הארץ גם בתנאים קשים. דינים אלו מציינים פטורים שונים ממצוות סוכה.

מובא בגמרא (תלמוד בבלי סוכה כו, א): שהולכי דרכים פטורין מן הסוכה.

רש"י במקום מסביר שמדובר בהולכים לסחורה. כמו כן מובא בגמרא שם שגם אלו שעוסקים במצוות פטורים ממצוות הסוכה (וראה שו"ע או"ח סימן תרמ סעיפים ז, ח).

כמו בסוכה כך בארץ ישראל. אדם שכל כולו סחורה וצבירת ממון, וכן אדם העוסק כל כולו במצוות, אנשים כאלו אינם שייכים לגמרי למצוות יישוב ארץ ישראל. למצוות יישוב ארץ ישראל נדרשים אנשים שאינם מפונקים, אנשים שיכולים להסתפק במועט ולשמוח בו. אנשים שאינם קשורים בכל מאודם לכספם ורכושם, אנשים שזמנם ומרצם פנוי למשימה גדולה וקשה זו של יישוב ארץ ישראל הנקנית בייסורים.

דין מעניין בדיני סוכה אותו אנו פוגשים הוא פטור מצטער ממצוות סוכה (שו"ע או"ח סימן תרמ סעיף ד). כיצד דין מצטער משתלב עם המהלך אותו הצענו. 

כדי להסביר יותר  את הדברים נציג את נושא הלוחם הקרבי. אנו מוצאים אצל דוד המלך לאחר שנקם בעמלקים שהרסו את צקלג ושבו את הנשים והילדים של אנשי דוד (שמואל א, פרק ל). חלק מהלוחמים טענו שרק הקרביים, כלומר אלו שנלחמו בפועל צריכים לקבל משלל עמלק , ואילו אלו שנשארו בעורף לא צריכים לקחת מהשלל. דוד המלך (פסוק כד) מתנגד לדברים לגמרי וקובע חוק שכל הצבא, גם הקרביים וגם חיילי העורף חולקים בשווה. לכאורה הדין הזה לא ברור מדוע הקרביים שמסכנים את עצמם לא זכאים לפחות לחלק גדול יותר בשלל.

דוד מלמד אותנו שכל הקרביים שהוא רוצה חייבים להיות אידיאליסטים. אתה החייל הקרבי תעשה את החשבון שלך. דע לך שמבחינה כלכלית אין שום יתרון לחייל הקרבי על חייל השירותים, אז אולי לא כדאי לך להיות חייל קרבי. רק אלו שבאמת מבינים את האידיאל הגדול של למסור את הנפש למען עם ישראל אומר דוד המלך רק אותם אני רוצה כחיילים קרביים.  

אותו רעיון אנו מוצאים גם במצוות סוכה. אנחנו דוחפים את החלוצים לבנות את הארץ, אולם אומרים להם בצורה ברורה. כל זאת אם אתם מרגישים חלוצים ולא מסכנים. אם אתם בונים את הארץ בגלל לחץ חברתי, או כל סיבה צדדית אחרית, ואינכם שלמים עם כך שאתם פועלים ליישוב הארץ, הרי שאתם פטורים. כמה וכמה סיפורים אנו מכירים על חלוצים שעבדו קשה, לא היה להם מה לאכול, אולם רקדו בערב שעות על גבי שעות על הזכות שנפלה בחלקם לבנות את הארץ.

שאלה חשובה היא האם לנסות גם לשכנע בחשיבות הנעשה החלוצי או להסתפק באלו שחדורים בהכרה של חשיבות המעשה החלוצי. מצינו בסוכה דין דופן עקומה (שו"ע או"ח סימן תרלב סעיף א).

דין דופן עקומה קובע שאנו מתייחסים לחלק מהתקרה כחלק מהגג. במילים אחרות התקרה שכמובן מקבלת טומאה אם היא לא גדולה מדי, הרי שהיא מתחברת עם הסכך הכשר, ואינה פוסלת את הסוכה. אם יחידים עדיין טבועים בחומרנות, אולם מתנוצץ בהם ניצוץ חלוצי אין לוותר עליהם. יש לעזור ליהודים אלו ולקדמם כדי שיהיו עם אלו שפועלים עם א-ל.

 

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו