פתיתים שחורים
פתיתים שחורים צילום: עמיר ארד, המשרד להגנת הסביבה

בחופים רבים בארץ, מאזור אשקלון ועד חיפה, הגיעו בימים האחרונים כמויות משתנות של פתיתים שחורים דקים נטולי ריח, שמקורם ככל הנראה מפחם או מעץ שרוף.

המשרד להגנת הסביבה בדק מקורות שונים לחומר זה בישראל ושלל אותם, כגון: נפט ונגזרותיו או פחם המשמש לייצור חשמל. החומר שנמצא בחופים צף, אינו נדלק, אינו מריח ואינו נדבק ומתעופף ברוח.

להערכת מומחי המשרד להגנת הסביבה חומר זה אינו מהווה סכנה כלשהי לציבור. המשרד להגנת הסביבה עוקב אחר הנושא ויעדכן בהמשך ככל שיידרש.