הרבה דיו נשפך בדיון על נושא סירוב הפקודה לגרש יהודים מבתיהם. כל בר דעת, וכל בעל תבונה, כמו כל איש ישר ובעל מוסר, מבין כי פקודה שהיא "בלתי חוקית בעליל" אין למלא ויש להפר בגלוי וללא מורא.

יהודי הרואה בגירוש יהודים מחלקי ארץ ישראל פקודה בלתי חוקית בעליל אסור לו לבצע פקודה כזו מעצם היותה ...בלתי חוקית בעליל.

ברור מכאן שחייל יהודי שאינו רואה בפקודת הגירוש פקודה בלתי חוקית בעליל, חייב לבצע את הפקודה מתוקף היותו חייל.

עצם נתינת פקודה על ידי גורם שלטוני כל שהוא יכולה כמובן להיות חוקית, ובדרך כלל אכן היא כזו, ויכולה גם להיות בלתי חוקית שהרי לולא כן לא הייתה כל פקודה שהיא יכולה להיחשב "פקודה בלתי חוקית בעליל".

כידוע לכל, גורמי שלטון רבים, במדינות רבות, נתנו במהלך המאה העשרים פקודות נפשעות הנחשבות ל"פקודות בלתי חוקיות בעליל" והעם היהודי היה קורבן להם.

הרבה בתי משפט במדינות אלו התייצבו לצד מי שנתן את פקודות הרשע.

אך לאחר ניצחון החופש על השעבוד, הצדק על הרוע, כאשר הועמדו לדין מבצעי פקודות הרשע, יחד עם אלו שנתנו אותם, הרבה פושעי מלחמה טענו טענת הגנה כי הם "רק מילאו פקודות" וטענה זו לא הועילה להם.

יהודי הנאמן לדתו, לעמו ולארצו רואה כאמור בפקודת גירוש יהודים מבתיהם הבנויים במולדתם מעשה נפשע הראוי לכל גינוי ומעשה בלתי חוקי בעליל שחובה לא לבצעו.

מול האמור לעיל נשמעת טענה כי מעצם העובדה שישנם יהודים שחושבים שעל פקודות אחרות חלה ההגדרה של "פקודה בלתי חוקית בעליל" והם מבצעים את הפקודה, גם על מי שמתנגד לפקודת הגירוש יש לפעול באופן דומה ולבצע את הפקודה.

הטענה היא שקרית באופן מוחלט.

ברור כי מי שמבין את המשמעות של הביטוי "פקודה בלתי חוקית בעליל" ומאמין שפקודה מסוימת היא אכן כזו לא יבצע אותה. מכאן שאם הוא מבצע אותה משמעות הדבר שהוא אולי מתנגד לה, מוחה נגדה, מלא בוז כלפיה, חושב שהיא מזיקה, אך אינו רואה בה "פקודה בלתי חוקית בעליל".

מי שאכן חושב אותו הדבר על פקודת הגירוש חייב לבצע את הפקודה. אולם מי שכאמור רואה בה פשע נגד העם היהודי מחויב להפר אותה.

כאשר עומדת בפני יהודי מאמין הברירה לבחור בין קיום מצוות אלוקיו לבין קיום פקודה או חוק הניתנים על ידי בשר ודם והסותרת את מחויבותו לאלוקיו, אין כל ספק במה הוא אמור לבחור ואין כל ספק כיצד יכריע.

הדבר הוא כל כך ברור שחבל היה לשפוך עליו דיו. אולם מכיוון שהקומיסרים של המצפון והמוסר מבית מדרשם של אנשי השמאל הסהרורי, אותם אלו שהשימוש שהם עושים במושג פקודה בלתי חוקית בעליל הוא בלתי מוגבל, מנסים להחליט בשביל זולתם מהי פקודה בלתי חוקית בעליל ומהי פקודה שממש מצווה לבצע אותה והדבר נראה להם ממש כאלו נאמר מפי הגבורה (...שבה הם אינם מאמינים), לכן נכתבים דברים אלו.

ושוב כמו תמיד נופלים בפח אנשי "הימין" הממוסד המתיישרים לפי התכתיב מבית מדרשם של אנשי השמאל "אבירי המוסר והיושר" שלהם המונופול להחליט בשביל כולם מה בלתי חוקי בעליל ומה הוא מצווה ממש.

למשל גירוש האויב המצהיר בגלוי על רצונו להשמיד את העם היושב בציון, גירוש זה הוא מעשה "בלתי חוקי בעליל" ומצווה להפר אותו, אולם גירוש היהודים מבתיהם באדמת המולדת הוא מעשה נכון ונבון, שחובה לבצעו.

ממה נפשך אם אנשי הליכוד המכונים "מורדים" (ושוב את הביטוי נותן השמאל כמובן) חושבים שפקודת העקירה נגד יהודי גוש קטיף היא פקודה בלתי חוקית, עליהם לקרוא בפה מלא לסרב לפקודה ולהפר אותה, ובאם הם מטיפים לבצע את הפקודה בכל זאת, הרי אחת מן השתיים: או שהם מאמינים שהפקודה חוקית ואז אכן יש למלאה. אך באותו רגע ממש הם לא יכולים לומר למי שחושב שהיא בלתי חוקית כי עליו לנהוג כמותם ולבצעה או לחילופין, שאכן הם מאמינים שהיא בלתי חוקית בעליל ובכל זאת קוראים לבצעה הרי הם פועלים בכל העז (למען האמת בכל הרפיסות) נגד כללי המוסר הבסיסיים.

ברור לכל כי מי שקורא לסרב לפקודת התועבה, כי הוא עלול לשלם את המחיר.

כל עוד זרועות השלטון הם שעומדים מאחורי מתן הפקודה, אך הוא מוכן לשלם את המחיר כי כל מחיר הוא זול יותר מהפרת צו הבורא ופעולה נגד עמו.

באשר להשלכות שיהיו לכך לגבי הצבא:

א. הצבא נועד להגן על ארצו, ולא לפעול לגירוש יושביה היהודים ממנה.

ב. ההשלכות של פעולה ישירה נגד צו אלוקיו ונגד עמו הן כמובן חמורות יותר.

ג. הביקורת צריכה להיות מופנת כלפי נותני ההוראות הזוועתיות הללו ולא כלפי מי שמסרב להיות שותף להן.

ד. האם מאן דהו באמת מאמין שלרב אברהם שפירא, לרב מרדכי אליהו, לרב דב ליאור, לרב זלמן ברוך מלמד ולשאר מורי הדור שליט"א לא חשובה הלכידות של צה"ל?!

ה. האם מאן דהו סובר כי לעורך "נתיב" אריה סתיו, לאנשי "שנית גמלא לא טיפול", ל"נשים בירוק", לפרופסור בן ציון נתניהו ולעו"ד אליקים העצני לא חשובה עוצמתו של צה"ל?!

ו. האם מי שהוא חושב שלאנשי חב"ד החיים את אהבת ישראל, ופועלים למען עם ישראל ללא גבול לא חשובה אחדות העם?!

התשובה לכל השאלות הללו ברורה לכל.

לסיכום: ברור שאם הפקודה היא אכן "בלתי חוקית בעליל" חובה לסרב לה ולא לבצעה.
ברור שיהודי מאמין מעדיף לקיים את צו אלוקיו על פני פקודות בני אדם הסותרות את הצו. ברור שמסרב הפקודה מוכן לקבל על עצמו את העונש שיוטל עליו מעצם העובדה שמטיל העונש הוא עצמו נותן ההוראה הבלתי חוקית.

מי שמאמין שפקודת הגירוש היא תועבה ופשע מצהיר בגאון כי הוא יפר אותה ויבוז לה.