אל תלך על סמך שמועהפעם אחת, סיפרו לאבי מורי, הרב מרדכי אליהו שליט"א, על "מקובל ירושלמי חשוב" שמורה לזוגות נשואים להיפרד, כיוון שהוא רואה שהם לא מאותו שורש נשמה, והם לא מתאימים. קרא לו מו"ר אבא ואמר לו: שמעתי שהפרדת בין פלוני לאלמונית. ובכן דע לך: כי אם אתה אומר כן לזוגות שלא התארסו עדיין – החרשתי, למרות שגם זה לא נכון לעשות. אבל אם אתה אומר כן לזוגות מאורסים או חלילה לנשואים, אפרסם ברבים שאתה טועה ומטעה. התקומם אותו מקובל והסביר שאותו זוג שהפריד באמת לא מתאים על פי השמות ושמות ההורים וכדומה. אמר לו מו"ר אבי: אתה צריך להתגרש מאשתך. לפי החישוב שחישבת לזוג זה על פי שמותיהם, גם אתה ואשתך לא מתאימים בשמותיכם. צא וגרש! התחלחל ה"מקובל" ואמר: כיצד אעשה זאת? יש לי עשרה ילדים? אמר לו: אם לא נכון להפריד אותך מאשתך, לא נכון להפריד כל זוג וזוג שהוא.

כאשר שואלים אותי אם ללכת למקובל פלוני או אלמוני, אני עונה שאם אינך מכיר את האדם, ואתה לא בטוח לחלוטין שהוא נקי, קדוש וטהור, אל תלך

כאשר שואלים אותי אם ללכת למקובל פלוני או אלמוני, אני עונה שאם אינך מכיר את האדם, ואתה לא בטוח לחלוטין שהוא נקי, קדוש וטהור, אל תלך. הטעם לכך הוא שבימינו התעורר מאוד הכוח של ההשגות הרוחניות, וכיוון שלכל דבר בעולם יש פרי ויש גם קליפה, גם להשגות הטהורות יש קליפות. הקליפות הם אנשים בעלי כוח רוחני שמייעצים עצות רעות. אינני מדבר על רמאים ומאחזי עיניים, אלא על בעלי כוחות אמיתיים שמשתמשים בכוחם בדרך לא נכונה. לכן, אל תלך על סמך שמועה, אלא רק על סמך היתר מרב חשוב וגדול אמיתי. ואספר לכם סיפור אחד מיני אלפים:סיפר לי פעם רב מקובל חשוב כי לפני שהוא החל לייעץ לאנשים, הוא הלך לבקש רשות ממו"ר אבי שליט"א. מו"ר אבא דיבר עימו, ושאל אותו מספר שאלות. תוך כדי הדברים, נכנס אדם עם שאלה על אישה הנמצאת בהריון, והרופא אמר לה כי העובר שלה נפטר לא עלינו. היא שואלת: האם לסמוך על הרופא ולעשות הפלה או לא? מו"ר אבא אמר לשואל: לברר אצל האישה באיזה חודש היא נמצאת ובאיזה חודש העובר מת? כשיצא השואל, אמר מו"ר אבא לאותו רב חשוב: דע לך, האישה בחודש הרביעי והעובר מת לפני חודש ימים. אחרי כמה רגעים, נכנס השואל לחדר ואמר כדברי מו"ר אבא: האישה בחודש הרביעי והעובר מת לפני חודש. פסק מו"ר אבא כי על פי ההלכה צריך לשאול עוד רופא, ואם התשובה שלו תהיה זהה לדברי הרופא הראשון, יש לעשות הפלה. אמר מו"ר אבא לאותו רב חשוב: אף על פי שאפשר לדעת את העובדות גם בלי לשאול את הרופא, אי אפשר על פי ידיעה כזו לפסוק הלכה. מכאן תלמד שאי אפשר לייעץ לפי ידיעות כאלו, כמו שעושים כמה וכמה "רבנים מקובלים".ובאמת כמה וכמה סיפורים עצובים מאוד שמעתי על בעלי מופתים שניצלו את כוחותיהם לטובת עצמם או ל... הנאת עצמם, חלילה.כבר שמענו על אנשים שהיו באמת בעלי השגה, ונפלו לידי גאווה ותאווה. לכן אם תראו אחד שמזלזל בפסיק קטן בהלכה, אל תלכו אליו. אם תראו שיש בו גאווה, גסות ותאווה אל תשמעו אליו. אם הוא חומד את ממונכם, תתרחקו ממנו. אל תלכו, אלא לרב מקובל צדיק וטהור או לראש ישיבה שמלמד תורה לרבים, שיש לו סייעתא דשמיא. ואם שניהם התרכזו באחד, מה טוב.מתוך עלון קוממיות alonkmm@gmail.com

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו