למה מואב חשש כל כך מישראל ומהניצחון על האמורים?

האם אומות העולם השתנו ביחסיהם לישראל, מתקופת בלק ובלעם?

פרשת בלק סמוכה לפרשת חקת, לאחר הניצחון של ישראל על מלך האמורי ומלך הבשן.

בלק מלך מואב חושש מישראל. הוא רואה שעם ישראל בהנהגת משה רבנו, מתחיל לכבוש את ארץ ישראל. ההנהגה של משה רבנו הינה נצחית ואינה יכולה להתבטל. זאת אומרת, שאם משה רבנו יכבוש את ארץ ישראל, ימות המשיח והגאולה מתרחשים עכשיו.

למה מואב חושש מפני ימות המשיח?

לעתיד לבוא, עם ישראל יכבוש את ארץ עשרת העמים-ולא רק שבעת העמים. 

על פי דעת רבנן, שלושת העמים הנותרים הם: עשו, מואב ועמון. מואב ידע שבני ישראל לא ינסו לכבוש את ארצו, כי כך ה' ציווה את משה רבנו: אַל-תָּצַר אֶת-מוֹאָב, וְאַל-תִּתְגָּר בָּם, מִלְחָמָה:  כִּי לֹא-אֶתֵּן לְךָ מֵאַרְצוֹ, יְרֻשָּׁה  (דברים ב, ט-י).ההתנהגות של בלק ובלעם הרשע, האירה לאומות העולם את הדרך, ולימדה אותן איך לעכב את הגאולה

בימות המשיח, ישראל כן, יצליח לכבוש את ארץ שלושת העמים. כך הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו במעמד ברית בין הבתרים. 

 "רבנן אמרי: אדום, ומואב, וראשית בני עמון, הם הג' שלא נתן להם בעוה"ז...... אבל לימות המשיח יחזרו ויהיו לישראל, כדי לקיים מאמרו של הקב"ה. אבל עכשיו שבעה נתן להם..." (בראשית רבה מ"ד, כ"ג).

הניצחון של ישראל על סיחון מלך האמורי בהנהגת משה רבנו, העלה פחד גדול בליבו של בלק.

כמו שכתוב: וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי (במדבר כב,ב).

לפי חז"ל, ארץ סיחון מלך האמורי היתה שייכת למואב. לכן, כיבוש חבל ארץ הקשור למואב מהווה סימן ברור, המבשר על ימות המשיח וכיבוש שלושת העמים הנותרים.

כתוצאה מזה, בלק פונה לבלעם, כדי לבלום את תהליך הגאולה השלמה, הנמצא בראשית דרכו.

בלק, שגם היה קוסם בעצמו, רואה שמשה רבנו מכניס את בני ישראל לארץ, כובש את עשרת העמים ועתיד לבנות את בית המקדש שיתקיים לנצח.

נראה לומר, שהמילה "קץ" המופיעה בפסוק: וַיָּקָץ מוֹאָב, מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (במדבר כב,ג), רומזת לפחד של בלק מ-קץ הימים.

בלעם הרשע, מרגיע את בלק ואומר לו שהגאולה לא מתרחשת עכשיו, אלא בעתיד רחוק יותר.

לכן רבים מהנבואות שלו רומזות על ימות המשיח.

למשל, הוא מזכיר את משיח בן יוסף שינצח את אומות העולם. כִּלְחֹךְ הַשּׁוֹר, אֵת יֶרֶק הַשָּׂדֶה (במדבר כב,ד).לעומת זאת, גדולי מנהיגי ישראל פעלו להשכנת השכינה בישראל ובעולם כולו. משה רבנו, גדול הנביאים בנה את המשכן. דוד המלך כבש חלקים גדולים של ארץ ישראל ועל שמו נקרא בית המקדש הראשון

השור רומז ליוסף, כאשר תפקיד משיח בן יוסף, הוא להכין את התשתיות החומריות לקראת בואו של משיח בן דוד.

ההתנהגות של בלק ובלעם הרשע, האירה לאומות העולם את הדרך, ולימדה אותן איך לעכב את הגאולה.

למעשה, אם אנחנו מתבוננים בהיסטוריה העולמית, אנחנו יכולים להבחין שהמנהיגים הגדולים, ניסו בכל כוחם להחליש את ישראל כדי לדחות את הגאולה.

נבוכדנאצר שלט על כל העולם והחריב את בית המקדש הראשון. טיטוס, קיסר רומי, אף הוא החריב את בית המקדש השני כדי להראות את כוחו. בלעם הרשע, קיבל כוחות של נבואה והשתמש בהם לקלל את ישראל, כדי לגרש אותם מהארץ. קרוב יותר אלינו, היטלר יימח שמו וזכרו, עשה הכל כדי להשמיד את עם ישראל והישוב המתחדש, בארץ ישראל.

לעומת זאת, גדולי מנהיגי ישראל פעלו להשכנת השכינה בישראל ובעולם כולו. משה רבנו, גדול הנביאים בנה את המשכן. דוד המלך כבש חלקים גדולים של ארץ ישראל ועל שמו נקרא בית המקדש הראשון. שלמה המלך, שלט על אומות העולם ובנה את בית המקדש הראשון. (ראה מדרש תנחומא פרשת בלק סימן א).

גם היום העולם המוסלמי והמערבי, מקשים עלינו ומנסים להרחיק אותנו מארץ ישראל ומירושלים.

לצערנו, ראש ממשלת ישראל של היום, נכנע ללחצים. הגויים של היום פועלים באותה שיטה של בלעם הרשע. הם רוצים להוציא אותנו מחלקים גדולים של ארץ ישראל, כדי לפגוע בקיום מצוות יישוב הארץ.

בנוסף לכך, אנחנו מגלים היום, שראש הממשלה הקודם היה מוכן למסור את כל עיר העתיקה-כולל הר הבית, לידי אומות העולם. אין ניתן לסמוך על ראש הממשלה של היום, כדי שיגן על זכות עם ישראל על כל חלקי  הארץ, שנכבשו לפי כל כללי המלחמה. הערבים תקפו אותנו; ניצחנו אותם וכבשנו את "אדמתם". כך יפתח הגלעדי, השיב למלך עמון שביקש לקבל בחזרה את השטחים שנכבשו על

עלינו להשיב להם: מה שמשיח בן יוסף כבש, אין מקום להחזיר. גלגלי הגאולה, מתקדמים בעוצמה רבה, ואי אפשר לעצור אותם.

ידי משה רבנו. " כִּי-לָקַח יִשְׂרָאֵל אֶת-אַרְצִי בַּעֲלוֹתוֹ מִמִּצְרַיִם, מֵאַרְנוֹן וְעַד-הַיַּבֹּק, וְעַד-הַיַּרְדֵּן; וְעַתָּה, הָשִׁיבָה אֶתְהֶן בְּשָׁלוֹם  (שופטים יא,יג).

מלך עמון ביקש את החזרת חלקים מארצו, "בשלום". הפסוקים האלה, אקטואליים מאוד. אומות העולם בראשות האמריקאים והאירופאים לוחצים עלינו, להחזיר את שטחי יהודה ושומרון, בהסכם שלום.

עלינו להשיב להם: מה שמשיח בן יוסף כבש, אין מקום להחזיר. גלגלי הגאולה, מתקדמים בעוצמה רבה, ואי אפשר לעצור אותם.

עכשיו, עלינו לבסס את ההישגים של משיח בן יוסף ולהתכונן לקראת בואו של משיח בן דוד. לכן עלינו להתפלל עכשיו, לבנין בית המקדש ועבודת הקרבנות במהרה.