ילדים במקום מתגיירים
ילדים במקום מתגיירים

סדר-היום הציבורי בישראל נע בין כותרות העיתונים לתככים הפוליטיים, וכמעט אין דיון ממשי בשאלות המהותיות של הקיום היהודי. מרענן אפוא לגלות כי יש מי שמוטרדים מדברים הנוגעים לעתידו של העם היהודי ומתהליכים ארוכי-טווח.לצד בעיות הקיום של העם היהודי בתפוצות, גם כאן בארץ יש מגמות מדאיגות. אנחנו 'התנחלות' זעירה בלב מרחב ערבי-מוסלמי. שיעור הילודה של הערבים בארץ-ישראל גדול משיעור הילודה היהודית. בעבר איזנו זאת המספרים הגדולים של עולים שבאו ארצה מרחבי העולם, אך בשנים האחרונות הידלדלה העלייה, ואין בכוחה לגבור על הפערים בשיעורי הילודה. נוצרת אפוא מציאות שבה מספר היהודים מצטמצם והולך לעומת הערבים.רעיון הזוי ומסוכןבין הפתרונות שנזרקים לחלל צץ רעיון שעם היותו הזוי ודמיוני, הוא עלול להיתפס בדעת ההמונים – קמפיין לגיור המוני. מציעי הרעיון מסבירים, שקמפיין כזה יכול להוסיף לעם היהודי מדי שנה בשנה מאות-אלפי 'מתגיירים', הללו יועלו לארץ וחיסלנו את בעיית הדמוגרפיה...

זו אגב יכולה להיות דוגמה קלסית לכישרון האנושי לפתור בעיה אחת על-ידי יצירת בעיה גדולה וחמורה פי כמה. 'גיור המוני' כזה יכניס לתוך העם היהודי מאות-אלפי גויים, שאולי יתפתו לקרוא לעצמם יהודים כדי לזכות בהטבות כאלה ואחרות, אבל לא יהיה להם קשר אמיתי עם העם היהודי ומורשתו. מוטב שלא לחשוב על הצרות הצרורות שמהלך כזה עלול לגרום.

אבל כמו בסיפור על היהודי שיצא לחפש את האוצר מתחת לגשר פראג, כדי לגלות שם שהאוצר טמון בעצם בתוך ביתו – הפתרון לבעיית הדמוגרפיה נמצא בהישג-ידינו ממש. במקום לעסוק בגיור מפוקפק, ואחר-כך במתן הטבות בסכומים עצומים כדי לגרום לאותם 'מתגיירים' לעלות לישראל – אפשר להוסיף לעם היהודי בישראל מאות-אלפי יהודים מדי שנה בשנה, כמעט בלי להתאמץ.

קמפיין בהיקף מצומצם בהרבה, מלוּוה בתמריצים מתאימים, יכול להעלות במהירות את שיעור הילודה היהודית בארץ. ההשקעה הנדרשת כדי להוסיף לעם היהודי בישראל עוד תינוק יהודי, נמוכה לאין-שיעור מהעלות הגבוהה הנחוצה להעלאת עולה חדש, עם כל קשיי ההסתגלות הנלוות לכך. וכך, בעזרת תמריצים פעוטים, יהיו לנו עוד מאות-אלפי יהודים בארץ.

יתרה מזו, אם רק נצליח להציל את המספר העצום של עוּבָּרים המומתים כאן בישראל – יהיו לנו עוד מאה אלף יהודים בכל שנה ושנה. זה מקרוב פורסמו הנתונים על שיעור ההפלות בארץ, והמספרים מחרידים: למעלה ממאה אלף הפלות מלאכותיות בכל שנה! רק מיעוטן נובע מסיבות רפואיות, וכל השאר מסיבות כלכליות ואחרות. ריבונו-של-עולם, מאה-אלף תינוקות!

הצילו את התינוקות

ראו מה מצליחה לעשות אגודה אחת, הפועלת בכוחותיה הדלים בניסיון להציל את התינוקות האלה. אגודת 'אפרת' הוציאה-לאור השבוע ספר ובו שמותיהם של 4013 תינוקות שניצלו בעזרתה בשנת 2008. קצת הסברה, קצת תשומת-לב וקצת עזרה – ועוד ארבעת-אלפים תינוקות יהודים חיים וגדלים עכשיו בארץ-ישראל. שוו בנפשכם כמה תינוקות היה אפשר להציל לוּ הייתה הממשלה מחליטה להפנות משאבים גדולים יותר לאתגר הזה.

פרשת השבוע מספרת כיצד הגדיל עם-ישראל את מספרו בהיותו במצרים: "ובני-ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד-מאוד, ותימלא הארץ אותם". הפרשה גם מספרת על שתי המיילדות העבריות, שפרה ופועה, שסירבו לציית לציוויו של פרעה להמית את התינוקות הזכרים, ומסרו את נפשן כדי להחיות את הילדים.

הנה לנו הפתרון הפשוט והמוּכח לבעיה הדמוגרפית – להעלות את שיעור הילודה היהודית, לצמצם את שיעור ההפלות המיותרות, ולהביא לעולם עוד ועוד נשמות יהודיות שיגדלו ליהודים בריאים בארצם.