תהיות על התנהלות פורום תקנה
תהיות על התנהלות פורום תקנה

"אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך... בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה ואני אומר להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"ב אבל המלבין את פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה"ב (ב"מ נ"ט)."א. היציאה לתקשורת הכללית

השימוש של פורום תקנה בתקשורת הכללית ככלי להפצת מידע על מעשיו של אדם מסוים תמוהה. לא חסרות דרכים להפיץ מידע באופן אישי בין ראשי ישיבות תיכוניות ואולפנות כדי שידאגו למנוע מתלמידיהם להתייעץ עם מי שנחשד על ידי אותו הפורום.השימוש של פורום תקנה בתקשורת הכללית ככלי להפצת מידע על מעשיו של אדם מסוים תמוהה. לא חסרות דרכים להפיץ מידע באופן אישי בין ראשי ישיבות תיכוניות ואולפנות כדי שידאגו למנוע מתלמידיהם להתייעץ עם מי שנחשד על ידי אותו הפורום

ברור שבאופן טבעי יתגלגלו הדברים לתקשורת, אך בהנחה שאנשי ונשות הפורום היו מקבלים על עצמם להימנע מלהתראיין בתקשורת, המידע בתקשורת יהיה מעורפל ומסופק. באופן זה מי שאינו נוגע לעניין יוכל להטיל ספק בדברים ומי שצריך להיזהר ידע להישמר.

בדרך כלל השימוש בתקשורת מעלה חשדות לפובליציזם ואינטרסים אחרים ח"ו, אבל כאן

נראה על פניו שקיים רצון עז להראות ש"אצלנו לא מטייחים", אולי השפעה לא מודעת של ארגונים דתיים שהרצון להראות יפים בעיני הציבור החילוני וש"אנחנו לא כמו החרדים" הוא מניע משמעותי בפעילותם התקשורתית. כמעט בכל ראיון בתקשורת של אנשי ונשות הפורום שעסק בחשדות נגד הרב אלון, מוזכרת העובדה שבשונה מאחרים, "אנחנו", הציבור הציוני דתי, בסדר.

אולם, האם האינטרס האפולוגטי להוכיח לכולם ש"אין לנו קרניים" ושאנחנו דווקא מוסריים מתיר להלבין פני אדם בקהלים שלעולם לא יבואו אתו במגע, לפגוע קשות במשפחתו ילדיו ונכדיו, ולגרום לשבר ולחילול השם בכל העולם היהודי כאן ובחו"ל?

באחת מהודעות הפורום מתברר דבר מבהיל. נרמז שם כי העובדה שהפרשה עומדת להתפרסם בתקשורת גרמה לאנשי הפורום לפרסם את הדברים. אך, למה לחשוש מפרסום הדברים על ידי אחרים? האם חברי הפורום באמת חשבו שהודעתם תתקבל כסוף פסוק בכלי התקשורת ותו לא? הם לא ציפו שיפנו אליהם שוב ושוב להתראיין? האם יתכן והפחד מלהיקרא "מטייחים" בתקשורת היא שהביאה אותם למהר לפרסם את הדברים בצורה בה נקטו?

השימוש בתקשורת כמקל ענישה של הפורום בעייתי ביותר. ברור שכלי התקשורת החילוניים ישתמשו בפרשה נגד כלל הרבנים והצבור הדתי לאומי. ממתי הפנמנו את הנורמה הרווחת שצריך לערבב את התקשורת בכל דבר? היהדות פתרה בעיות בלי כלי התקשורת אלפי שנה.

ב. אין תחליף לבית דין

הטלת דופי באדם יכולה להיעשות רק באופן בו יכול האדם להוכיח את חפותו ולצאת נקי מכל אשמה. כל עוד אין הליך מסודר של חקירה ודרישה של עדים בבית דין, של פרוטוקול מסודר וקריטריונים של בית דין לניהול ועריכת דין אין אפשרות ראויה להוכחת חפות וקשה להוציא את הדברים מכלל הוצאת שם רע.

למדנו שלאדם יש חזקת כשרות מלאה כל עוד לא נפסק אחרת בבית דין. הרכב של הגברת יהודית שילת, מר בני להמן, פרופסור שטרן והרבנים החשובים ליכטנשטיין ואריאל אינו בית דין ולא התיימר להיות.

כל עוד מדובר בהמלצה להרחקה או בפיטורין בהסכמה ניחא. אך כאשר במדינת הציונות הדתית גוף מסויים פועל כרשות מחוקקת,

למדנו שלאדם יש חזקת כשרות מלאה כל עוד לא נפסק אחרת בבית דין. הרכב של הגברת יהודית שילת, מר בני להמן, פרופסור שטרן והרבנים החשובים ליכטנשטיין ואריאל אינו בית דין ולא התיימר להיות

שופטת ומבצעת ענישה על ידי פרסום הדברים, בלא שהדבר נידון בבית דין, הנידון נותר בחזקת כשרות.

הפורום הפך את היוצרות. יצא שהרב אלון הוא אשם כל עוד אין הוא מוכיח את כשרותו אף שמעולם לא נידון עניינו בבית דין או בכל ערכאה משפטית אחרת, היתכן? הפורום, מכובד ככל שיהיה, מלכתחילה יכול אולי להוות גורם המפנה לבית דין אך אינו יכול להיות תחליף לבית דין ולשפוך דמו של אדם ללא דין וללא דיין.מתוך הודעת הפורום עולה כי הדיונים, השימועים וכו' נעשו על ידי הרכב של חמישה – שני רבנים שני אנשי מקצוע ואשת ציבור. לאחר מכן השאר שמעו דין וחשבון והצטרפו אל החתימה. לשון ההודעה – "במשך הזמן נוצר צורך להרחיב את ההרכב העוסק בנושא מתוך הפורום, עקב החמרת המידע שהצטבר, והאחריות הציבורית הכבדה. המצטרפים ... ששמעו דו"ח מלא ומפורט על התהליך כולו, גיבו את חברי הוועדה המצומצמת, והצטרפו למכתב התובע מהרב אלון למלא אחר החובות שהוטלו עליו".

מכאן עולה ששאר חברי הוועדה המצטרפים לחתימה לא נכחו בכל שלבי הדיון הראשונים, לא שמעו בעצמם את המתלוננים, ולא חקרו את הנילון. הייתכן? אולי צריך להבהיר נקודה זאת לצבור מאחר ומדובר בדיני נפשות.

גם הרכב הפורום באופן כללי מעלה שאלות. למרות עברי כיו"ר ארגון נשים, אינני מצליחה לדמיין כיצד יושבים גברים ונשים יחד ושומעים עדויות בנושא המדובר.ג. דור השופט את שופטיו

לצערי, אני חוששת שמבחינה חינוכית הפורום הרס ושבר את האמון בממסד הרבני. כבר היו מקרים בהיסטוריה בהם נידון רב בישראל בבית דין. עם כל הקושי, כאשר נפסק הדבר בבית דין, נעשה צדק ציבורי, ישנו פסק ברור והפרשה באה לסיומה גם אם הסיום הוא טראגי.

בהיעדר פסק של בית דין, עומדת מלתו של רב אחד מול מלתו של רב אחר. הפורום הפך את הציבור להיות השופט בין הרב אלון לבינו ובכך השחית את החלקה האחרונה של האמון שעוד נותרה בציבור ביחס לממסד הרבני. הנוער והציבור כולו צריך כעת להכריע בין הרבנים, מי מהם אמין יותר, מי מהם צדיק יותר מי רב גדול יותר. פורום תקנה הפך את הציבור להיות דור השופט את שופטיו. נזק חינוכי נורא שכזה, אחריתו רע ומר ומי יודע כמה שנים אולי אף דורות ידרשו לתקנו.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו