אל מול פני הרוע
אל מול פני הרוע

אין פנים לרוע. זה ידוע. הוא מופיע בצורות , במצבים , ובזמנים שונים. כמו היצר הרע והשטן שלעתים נדמה עליו כך ולעתים נדמה כך. וכמאמר רש"י בפרשת וישלח על הפסוק :" למה זה תשאל לשמי (מ"ר), אין לנו שם קבוע, משתנים שמותינו לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלחים".

הלילה הקודם היה רגיל. שגרת חיים יפה וראויה. המלאכים ישנו שנת ישרים. למחרת, יום אביב רגיל. שעת בקר מוקדמת . בית ספר יהודי רגיל. מורה נכנס לבית הספר ללמד ותלמידים נכנסים ללמוד זה בתיקו וזה בתרמילו. זה נפרד מהוריו וזה מתקבל במאור פנים על ידי מוריו. והנה השגרה נקטעת בצרור יריות ע"י חית טרף מהלכת על שנים. העולם עמד מלכת. שוטרים צרפתים עובדים בקדחתנות לאתר את הרוצח. ערפל עוטה את החקירה. מאות מספרי זהוי למאות מחשבים. מי ראה? מי שמע? מי יודע?

והנה קצה חוט. דוא"ל שנשלח למוכר אופנוע. חייל ביחידת צנחנים צרפתית. אותו חייל וחברו ועוד אדם כבר אינם בין החיים. .. עוד קצה חוט. יש כתובת! המשטרה צרה על הבית.. אולי אדם אחד אולי שנים מתבצרים בו. לא ברור. מאות שוטרים. השכנים מציצים . יצר הסקרנות גובר על חוקי בטיחות. מציצים. אולי יראו את מה? את פני השטן? את "עת נקם ושילם?"

בנתיים בבית הספר מהומה, אנדרלמוסיה. מנהל בית הספר ששיכל את בתו שאותה נישק בעוד היא מפרפרת מהלך כהלום רעם. הרבנית סנדלר מקבלת את הבשורה המרה על הרג בעלה ושני בניה, ואינה יודעת את נפשה... מאות תלמידי בית הספר לא מעכלים את אשר קרה... מעשה עמלק "אשר קרך בדרך" ניתק באחת את קריאת השמע של "ובלכתך בדרך" .

ושוב עולים המראות הנוראים של שנות דור... של אלו שרוצים להשמידנו בכל דור ודור. חיות טרף ללא צורה המכלים כל חלקה טובה בבריאה.

בעתות כאלה הלב ממאן להבין והדבר לא נקלט. אבל "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט" ועל דבר כזה יביאך אלקים למשפט. אלקים ששמו לאדם הראשון בגן עדן לעבדה ולשמרה נטלו והחזירו לאדם הראשון על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה, מעשיי כמה נאים ומשובחים הם. וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

הטוב ניכר בכל צורותיו כי כמו שמעט מן האור דוחה הרבה מן החשך כן הטוב מאיר את הדרך. לרוע אין צורה ומק"ו שאין בו בינה להבין לא דבר ולא דבר מתוך דבר. כמו שהטוב הוא להיטיב הרוע הוא להרע. ומכיון שממנו לא תצאנה הרעות והטוב מהו מקור הרע? הוי אומר דעת האדם שקלקלה והחריבה את העולם.

ולמה דוקא חיילים בצבא ?ולמה דוקא יהודים בבית הספר? כי חיילים בצבא מסמלים סדר ומשמעת ויהודים מסמלים לימוד ודעת. אדם שטבעו מקלקלו מאיזו סיבה שתהיה אינו סובל משמעת, לימוד או מסגרת. הוא רק מבין אלימות כי עולמו נחרב. עולמו אינו עולם של בריאה יצירה או עשיה. עולמו הוא של חרבן, אבדון והריסה. כמו קין, הרוצח הראשון, הוא אינו שומע את הדם הזועק מן האדמה כי הוא קלקל את הבריאה. שהרי אם היה שומע את הקריאה האלוקית , היה מבין שלעולם יש תכלית ולא היה הופך להיות שטן המשחית.

זעקת האלמנה וההורים השכולים תעלה לשמי מרומים ותחלה את פני השוכן במרומים ויאמר לצרותינו די. ונזכה לוהריקותי לכם ברכה עד בלי די.

יהי זכר הקדושים ברוך הי"ד ותנצב"ה.