על שלושה יסודות נשענות הטענות בעד הפעלה ארוכה ככל שאפשר של שעון הקיץ בעולם ובמיוחד בישראל. שלושת היסודות הם: חיסכון באנרגיה, עלייה בפריון הייצור, ירידה בתאונות דרכים.

על שלושה יסודות נשענות הטענות בעד הדחיפות להצלת כדור-הארץ: כדור הארץ מתחמם, בני האדם גורמים לכך, קטסטרופות גלובליות מתרגשות עלינו וגורמות למשבר סביבתי.

לכאורה שני נושאים רחוקים זה מזה, ואולם קיים קשר מטריד ביניהם. בשני המקרים מדובר בטענות הבאות בשם המדע, שהמדע קבע זאת, ושהויכוח הסתיים, כמובן לטובת הטוענים. קשר נוסף קיים, מעט מוסווה: חלקו של הציבור הדתי-לאומי משתף פעולה ומזדהה עם המטרות תוך גיוס שברי טענות-מחזקות מהמסורת היהודית.

שני הנושאים הללו משפיעים באופן ממשי על חיי האזרחים. שעון קיץ משפיע אמנם מעט, אולם התשלום המיידי בעבור השיגיונות של התנועות הירוקות עולה לנו עשרות מונים יותר משעון הקיץ המוארך. בשני המקרים הללו שהם אבני בוחן להתנהלות לא תקינה של אנשי הציבור, גויס המדע אל הפוליטיקה והאידיאולוגיה. הח"כים הדתיים-לאומיים לא שמו לב לענין ונמשכו אחר הזרם.

לפני כשנה זומנתי להיות שותף בוועדה לבדיקת המועדים של שעון קיץ על-ידי שר הפנים. זה לא היה סוד לאיש מחברי הוועדה שעמדתי הפרטית היתה ששעון קיץ יכול להיות מועיל במקרה הטוב למשך התקופה הנקראת 'חום יולי-אוגוסט' או בחודשים 'תמוז-אב' כאשר החמה יוצאת מנרתיקה. ברם, באמתחתי היו ראיות מדעיות אשר היו רשומות אחר כבוד בסיכומיהן של 7 וועדות שקדמו לוו

איש אינו טורח לשאול את צרחני השעון הקיצי, איך ניתן להשוות בין קיץ עם שעון לקיץ ללא שעון, שהרי כמעט שלושה עשורים מתקיים שעון קיץ ברציפות, כיצד חכמי המדע הממוסחר טוענים שבידיהם יש נתוני חיסכון? שאלה מיותרת

עדה השמינית מלפני שנה, וזאת מבלי לדעת זאת קודם.

לאחר הצגת העמדות השונות, התגבשו הממצאים הבאים: אין ראיה מדעית לכך ששעון קיץ גורם לחיסכון באנרגיה, אין ראיה כזו לגבי פריון הייצור ושכמות תאונות הדרכים אף היא לא מושפעת מקיומו של השעון. גם פרמטרים רבים אחרים נבחנו בעבר, כגון השפעה השעון על תלמידים בבתי הספר, על פעילות ילדים באתרי המשחקים ועוד.

ואז מגיעה הצעת החוק אשר חתומים עליה 61 חברי כנסת וביניהם חכים 'סרוגים'. מדוע חשוב לציין זאת? מפני שעמדתם, אשר יוצגה על-ידי ארגון 'צהר' היטתה את הכף לטובת הארכה נוספת ומיותרת, לדעתי כמובן, וכאשר ברור כשמש בצהריים שמרכזי החתימות, הח"כים ניצן הורוביץ ורונית תירוש מעוניינים בחקיקה הגורמת נזק לאוכלוסיה ניכרת, זו שרוצה להתפלל בזמן וגם להספיק ללכת לעבודה, זו שרוצה לראות את ילדיה מסביב לשולחן השבת רעננים ולא סחוטים עד שינה עמוקה. והכל בשם המדע והקידמה.

מהם הנימוקים שהיו רשומים במכתב החתימות? "ברור וידוע לכל כי שעון קיץ גורם לחיסכון באנרגיה ..כמו בכל המדינות הנאורות..". מנין זה ברור? הרי בארכיון הכנסת ישבו מסמכיהן של 7 הוועדות הקודמות, מדוע איש לא טרח להביט בהם ולראות שמאמריו של הח"מ אשר זכו לביקורת קטלנית, קלעו בדיוק רב למה שנאמר בדוחות הללו? מדוע היה צריך לשנות את חוק שעון הקיץ אשר הגיע להסכמה מקיר אל קיר בתקופתו של אופיר פינס-פז, יחד עם חיים אורון, אלי אפללו ודוד אזולאי? האם התגובה האוטומטית של הח"כים הלאומיים האומרת בעצם את הדבר הפשוט הבא: אם החרדים אומרים אלף, אנחנו הדתיים הנאורים חושבים הפוך?

אם-כן, דווקא החרדים ה'לא-נאורים' וסתם 'עמך', 46% מכלל הציבור, על-פי סקר שהוזמן על-ידי הוועדה, מתנגדים להארכת השעון ואף לקיצורו, קולעים דווקא לדעת המדע! כיצד קורה הדבר? זה מתקיים באופן מובן מאליו: כאשר מגייסים את המדע אל הפוליטיקה הוא חדל להיות מדע. זהו מדע צולע, זהו מדע רע.

כך כתבתי לפני שנה וחצי בעיתון 'מעריב': "שיקום המהנדס, המדען, או כל מי שטומן נפשו בכפו ויוכיח קבל עם ועדה ששעון הקיץ חוסך באנרגיה.

שיקום הגאון שיצליח להפריד משלל הפרמטרים הקובעים את שיעור הפריון של הפועל הממוצע ויוכיח ששיעור הפריון של העובד עולה בעקבות הפעלתו של שעון קיץ. שהרי, מדי שנה בשנה, שבוע או שניים לפני ההפעלה המרגשת, יוצא דובר משרד המסחר והתעשייה או פונקציה מקבילה ומודיע כי בקיץ הקרוב המשק יחסוך 70 מיליון שקלים עקב שימוש מופחת באנרגיה ו-40 מיליון שקלים עקב עלייה בפריון הייצור. אין אחד שלא יכול לקחת עיפרון ונייר ולראות שהמספרים האלה לא מדידים בשום צורה.

חשבון פשוט מראה כי לפי נתוני משרד התעשייה, כל משפחה חוסכת 4 שקלים לחודש. כיצד יודעים לספר לנו כי אלה, ארבעת השקלים, תוך אמונה עיוורת לנתוני הדובר, הם החיסכון כתוצאה משעון הקיץ? ושאולי, 2 שקלים הרווחנו מעלייה בפריון הייצור של עובד לחודש? שני שקלים? מה, איש לא טורח לבדוק את המספרים? ואז הם שולפים את שפן היום הארוך. כן, ככל שיש יותר שעות אור טוב יותר. איך בדיוק? פתאום העייפות לא מצטברת לקראת החשיכה הקיצית, ולפתע הרעננות פורחת דווקא בין אגלי הזיעה.

במה לא מואשמים החרדים/דתיים? אמרת לאזרח שמוחו נשטף, 'שעון קיץ', מייד הוא יורה מהמותן: יש פחות תאונות דרכים, וחוסכים באנרגיה. וכמובן הדתיים אשמים. אולם, איש אינו טורח לשאול את צרחני השעון הקיצי, איך ניתן להשוות בין קיץ עם שעון לקיץ ללא שעון, שהרי כמעט שלושה עשורים מתקיים שעון קיץ ברציפות, כיצד חכמי המדע הממוסחר טוענים שבידיהם יש נתוני חיסכון? שאלה מיותרת." אף אחד לא קם. מדוע הח"כים הסרוגים ונציגי 'צהר' לא התייחסו לממצאים המדעיים?

בדיוק אותו דבר מתרחש בעניין שכיניתי בעבר והיום ביתר שאת: הדת הירוקה. לא רק שאין שום ראיה מדעית שכדור הארץ מושפע ממעשי בני האדם, לא רק שאין שום ראיה מדעית שיש קשר בין סופות הוריקן, עליית פני הימים, שטפונות ועוד אסונות להתחממות כדור הארץ, אלא הוא גם מסרב להתחמם לרצונם של הפנטים הירוקים. הם כמובן גייסו את המדע בתרמית, בכחש ובכזב. הם גם קבעו שהמדע קבע ושהויכוח הסתיים. לידיעת הקוראים כאן, הוא בקושי התחיל.

למי שלא מאמין ושאין לו ביטחון בדבר, שיבדוק ויגלה כי בארה"ב הויכוח בין הרפובליקנים לדמוקרטים מסתובב סביב היחס אל הירוקים ואל האמונה באלוהים. וגם כאן, 'פשוטי העם' קולעים לדעת המדע, זה שעדיין לא התקלקל. מזה 12 שנים רצופות, באופן ברור, ממדידות לווינים עולה כי הטמפרטורה הגלובלית הממוצעת הולכת ויורדת. למרות עליית הפליטה של גזי חממה. כלומר, תאוריית אפקט החממה אשר נלמדת זה שני עשורים בבתי-הספר, קרסה.

עכשיו, לפני הפסח, מוטב לנער את המקובעות המשתרכת אחר ה'נאורות', ולבדוק מדוע בשני נושאים כה מהותיים נופלים לפח אנשים המדברים בשמם המדע, ומדוע גם בנושא 'המחאה החברתית' נפלו באותו פח יקוש אותם אנשים כמעט, וזו רשימה חלקית.