"טול קורה מבין עיניך"
"טול קורה מבין עיניך"

ח"כ שטרן לא רק שהוא אינו מתנצל על הדברים שאמר כנגד הרב ליאור אלא הוא ממשיך לתקוף ולפסול את כל מי שלא חושב כמוהו וקופץ על כל ידיעה ואינו מברר אצל הרב.

שטרן הוא זה שיוצר את השנאה בדבריו החריפים פעם אחר פעם. שטרן ניסה לשנות את הגוף ובכך למנות ולהכתיב מי יהיה הרב הראשי, אינו מכבד את מערכת הרבנות הראשית לישראל ויש לו השגות כנגד ישיבות ההסדר.

ח"כ שטרן הוא המסית שבגללו אנשים נפגעים והוא זה שצריך לתקן את מידותיו וייתכן שרק בעוד כחמישים שנה אולי יוכל ח"כ שטרן להגיע לקרסול מידותיו של הרב

שטרן, חוזר ותוקף פעם אחר פעם את פוסק הדור, מו"ר הגאון הרב דוב ליאור שליט"א ביחצנות וביהירות, הוא לא יקבע לנו מי רב ששייך לציונות הדתית? הוא יקבע מה רב מערך לומר ויאיך הרב צריך לדבר או לדבר? שטרן מדבר על "דרך ארץ קדמה לתורה", אך על שטרן נאמר: "טול קורה מבין עיניך" שטרן מפלג את הציבור וגורם לשנאה בין הציבורים.

מהכרותי עם ביתו של הרב ליאור שליט"א, אני יודע שהטלפון אינו מפסיק לצלצל ואנשים נכנסים ויוצאים אם בשביל לבקש ברכה על זיווג או ברכה ללידה קלה. אנשים מגיעים ממרחק גדול לקריית ארבע רק בשביל לשבת כמה דקות עם הרב ולקבל את עצתו וברכתו של הרב אשר רבים צריכים לו, וכמו כן ישנם אנשים אשר יושבים ומתייעצים עם הרב בענייני עבודה, פרנסה וחינוך.

ועוד יותר מכך. ככל שהזמן עובר העומס רק הולך וגדל ורבים האנשים מכל הזרמים, הצבעים והגוונים באים אל הרב ובניהם גם רבני קהילות מבתי מדרש שונים אשר שואלים שאלות ומתייעצים בנושאים שונים.

ח"כ שטרן הוא המסית שבגללו אנשים נפגעים והוא זה שצריך לתקן את מידותיו וייתכן שרק בעוד כחמישים שנה אולי יוכל ח"כ שטרן להגיע לקרסול מידותיו של הרב. ככל שח"כ שטרן יתקוף את הרב יותר, כך יותר אנשים יאהבו את הרב, ואילו את ח"כ שטרן הנוער הנפלא יקיא. הנוער יודע לזהות מי צריך לתקן את המידות ומי כבר עם מידות מתוקנות.