צה"ל טעה והסמח"ט ישלם?!
צה"ל טעה והסמח"ט ישלם?!

האם הרמטכ"ל צדק בהדיחו קצין מהולל עקב מעידה חד פעמית שהתחרט ושילם עליה בחצי שנת מאסר?! האם צה"ל לא הפסיד מפקד מכשר על שמעד בתפקיד לא לו?!

יש כאן עיוות דין. צה"ל טעה והסמח"ט ישלם?! כל השולח חיילים לבצע תפקיד של שוטרים, חייב לקחת בחשבון שהתמונה תיראה לא טוב.

אמת! החייל נהג באלימות. אלימות יתר במקרה הנוכחי. האם צה"ל אינו מבין שחייל חייב לעמוד במשימה שהוטלה עליו באופן היותר טוב עם הכלים העומדים לרשותו. החייל מיומן להשתמש בנשקו כדי לנצח את הקרב.

מדוע אם כן, צה"ל שולח חיילים לעצור מפגינים?! הן זה מתפקידה של המשטרה! המשטרה אמונה על פיזור הפגנות. אם שוטר ישתמש באלה נגד מפירי סדר, האלימות הכרוכה בכך תיראה סבירה ומקובלת.

הרמב"ן קבע שב"רישיון האומות" נשוב מהגלות לבנות את הבית היהודי בארץ ישראל. לכן, עלינו לכבוש את הארץ בדרכי שלום. המאבק על ארץ ישראל ושיבת ציון אמור להיות צודק. להתנהל במשא ומתן מדיני.

הרד"ק קובע שתפקיד המשיח ליישב סכסוכים בין המדינות בדרכי שלום. בעידן הגאולה לא נשתמש יותר בנשק. וכתתו חרבותם לאיתים מבטיח הנביא. מחובתנו בבואנו לכבוש את הארץ לשכנע בדרכי נועם את אומות העולם בצדקת דרכנו.

רק באין ברירה נאלצים אנחנו לצאת למלחמה בבחינה הבא להרגך השכם להורגו. תמונה בה נראה חייל צה"ל מכה אזרח בכת רובהו, נראית רע. כאן נעשה שימוש בנשק שלא לצורך. אבל גם תמונה בה נראה חייל רודף אחרי נערים פלשתינאים מפירי סדר נראה רע.

אשר על כן, מדינת ישראל חייבת להטיל את תפקיד פיזור הפגנות בכל מקום בארץ ישראל על השוטרים. העולם מבין שתפקיד המשטרה לשמור על הסדר הציבורי. לשוטר מותר להשתמש בכלים שהוא מיומן בהם כולל מכות אלה כפי הצורך.

אפילו השימוש באקדח נגד מתפרע המהווה סכנה לציבור מותר. לעומתו, החייל מיומן להילחם בנשק חם כדי למגר את האויב ולהשמידו.

משטרת ישראל או משמר הגבול חייבים לעצור את כל מי שנכנס לארץ שלא ברשות.

יש גם לעצור ולהעניש בכל חומר הדין ולגרש את כל מי שנכנס לארץ על מנת להוציא את דיבתה רעה לעיני הגויים או להוכיח ששיבת ציון איננה חוקית וכי זו איננה זכותנו ההיסטורית או לשכתב את ההיסטוריה לאמר; ארץ ישראל איננה ארץ אבותינו, ממנה גורשנו ואליה שבנו מגלות בת האלפיים.

המאמר פורסם בשנת 2012