מכתבו של מח"ט גבעתי אל"מ עופר וינטר למפקדי ולוחמי החטיבה במהלך מבצע "צוק איתן", בו קרא בשם ה' אלקי ישראל, הנלחם את מערכות ישראל, מטלטל את המכון הישראלי לדמוקרטיה.

בעקבות דיון נוקב על המכתב כתב מנהל המכון: "יחסי שלי לאנשי אמונה ושומרי מצוות הוא יחס של כבוד ולעולם אשמור על כבודם וצרכי פולחנם. אבל, חטיבת גבעתי, ויהיה מספר החיילים הדתיים בה אשר יהיה, היא ספירה ציבורית ואין מקום לאלוהים בספירה הציבורית; לא בזו של חטיבת גבעתי ולא באף אחת מגילוייה של הספירה הציבורית המשותפת לכלל אזרחי ישראל".

בתגובה לדבריו כתב הרב בני לאו: "אם בחרת להגדיר את המכון כ'מכון לדמוקרטיה ליברלית נטולת שם אלוהים' – זו זכותך. אבל אז כדאי שלא תקשט אותו בכמה כיפות שאינן אלא עלה תאנה".

מכתבו של אל"מ וינטר, מצליח לחשוף את פרצופו המעוות של המכון, שיתכן שעוסק בדמוקרטיה, אבל אין בו חיות ישראלית, איו בו לא את גבורת "כי שרית" הישראלית ולא את ישרות החיים האלהית הישראלית, ומעמיד את חובשי הכיפות החברים בו מול מראה, בה נשקפת מולם דמות עלה תאנה.

האמת הפורצת מליבו של המפקד הנ"ל בעת הקרב היא תמצית החיים הציבוריים הישראלים, והיא שורש עוצמתו של צה"ל. הקריאה הגלויה בשם ה' אלהי ישראל, היא כיום מקור העוצמה והעמידה של עם ישראל. הערכים עליהם נשען מנהל המכון הרואים באמונה סוג של צורך של הפרט, ומחייבים התייחסות של חול לחיים הציבוריים, אינם ישראליים, ומובילים ישירות אל רפיסות מחאת המילקי.

תהליכים עמוקים מתרחשים בעם ישראל. מהלך התשובה הישראלי המתואר בפרשת נצבים, הולך ומתקדם. מילת הלבבות ע"י ה' אלהינו מורגשת בלבבות רבים, נתינת האלות והקללות על אויבנו ושונאינו אשר רדפונו, נראית בכל המרחב הסובב אותנו, ואנו צועדים כבר אל: "ואתה תשוב", אל התשובה של החיים הציבוריים, אל המהפכה של מדינה ישראלית אמיתית המבוססת על אדני הקודש. "המכון לדמוקרטיה ליברלית נטולת שם אלוהים" מנסה לנהל קרב מאסף נגד תהליך זה, אך דבר אלוהינו יקום לעולם.

על עולם בתי המדרש מוטלת חובה עצומה להכין תשתית של קודש לניהול החיים הציבוריים הישראליים, על מנת לתת עוצמה וחיים למדינת ישראל. כשם שברור שהאמונה נותנת משמעות לחיי הפרט ומוסיפה לו כוחות חיים, כך גם ברור שהאמונה בגאולת ישראל וגאולת עולמים, והציווי לפעול עם אל להגשמתה, היא סם החיים לעם ישראל ולעולם כולו. בניין המדינה על אדני ערכי האמונה יביא את הנצחון והשלום העולמי.