נוהל שהוא עונש קולקטיבי
נוהל שהוא עונש קולקטיבי

אני מאמין בכל לב ברצונה ובכנותה של מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, לסתום את הפרצות במערכת ההפצה של מבחני הבגרות.

הדלפת השאלונים של הבחינה בעברית במגזר הערבי לפני כשבוע ימים היתה האחרונה בשרשרת הדלפות מתמשכת. כדבריה של המנכ"לית, "במהלך השבועות האחרונים אנו עדים להתנהגות פושעת של קומץ עברייני פורע חוק.

קומץ, אשר אינו בוחל בשום דרך ובלבד שתושג מטרה פסולה אחת, הדלפתם של שאלוני הבגרות ופגיעה במערכת החינוך הישראלית כולה". האם הפתרון המהיר אשר הוצע על ידי משרד החינוך יסתום את הפרצות? האם הוא יעניש את קומץ העבריינים?

התשובה שלילית לחלוטין. לא רק שמבחינה טכנית, בתי ספר גדולים יצטרכו להכין מערך שכפול, כמעט בית דפוס, והסיכוי לתקלה ולעיכוב גדול שבעתיים, ולא רק שתימצא הפרצה הבאה בקרוב, מפני שזה דרכו של עולם, הרי יוצאים נפסדים וניזוקים כולם, למעט הקומץ. התלמידים הנמצאים ממילא במתח טבעי ייכנסו למתח מיותר של 45 דקות נוספות בהמתנה בכיתות (עם טלפונים ניידים). לפתע השאלונים נמצאים באופן מוקדם בשטח בית הספר, כיצד ישגיחו עליהם? שמא תוצב שמירה ליד מכונת הצילום היחידה, וזו הרי נוטה להתקלקל בזמן הנכון על פי חוקי מרפי? וזאת בהנחה שצלחו את עומס התעבורה באינטרנט, שהרי קרוב לוודאי יקרוס אף הוא.

ואולם, דבר עקרוני אשר עולה מסוגיית ההדלפות מוכרח שיעלה לדיון מפני שהוא נוגע לתחומי חיים אחרים. המיעוט הקטן מצליח לכפות חוקים ותקנות דרקוניים מפני שאין איש אשר ייקח את הסיכון הטבוע באופן טבעי באוכלוסייה מגוונת. רבים מאיתנו נתקלו בדרישה הנחרצת של מוסדות וגופים אשר דורשים תעודות השכלה או רישיונות למיניהם עם חותמת המקור. וכאשר שאלתי את הנוגעים בדבר, נאמר לי מפורשות כי "אין מה לעשות, יש רמאים שמזייפים".

כלומר, שני אחוזים של זייפנים מכתיבים נוהלי חירום על 98% הנותרים, לפחות. מדוע שלא ייענשו העבריינים? ואם בכל זאת צלחה דרכם, אז המערכת או הארגון צריכים לשלם את המחיר והוא קטן עד מאוד.

כן הדבר במערכת החינוך. ידוע לכל כי במגזר הערבי במיוחד שיעור ההעתקות במבחני הבגרות גבוה פי כמה מאשר בשאר המגזרים. אנשי חינוך ערבים פנו אלי בהיותי מדען ראשי במשרד והתחננו אל האמת שיש לעקור מן השורש את התופעה שלה שותפים מורים, מנהלים ואנשי ציבור.

פרופ' לחינוך מאחד היישובים בצפון ביקש סיוע למחקר מסכם של ממצאים אשר היו שופכים אור על התופעה וממקדים את הטיפול בה. וטיפול זה אינו בהכרח בתחום הפלילי, אלא המוסרי והערכי. זו הדרך המוצעת למערכת החינוך כיום. הפתרון הדרקוני של הורדת הטפסים מהאינטרנט העמוס ושכפולם בבית הספר שעה לפני הזמן הוא מסוג הפתרונות הרעים והפחות חינוכיים.

מתוך "ישראל היום"