להשוות את בתי הדין הרבניים לבתי משפט
להשוות את בתי הדין הרבניים לבתי משפט

השר לשירותי דת דוד אזולאי, מבקש להשוות בין בתי המשפט ולהחיל את חוק משמר בתי המשפט גם בבתי דין הרבניים. היועץ המשפטי מלול מצהיר כי משרד הדתות יילחם ולא יאפשר כל אפליה לרעה של בתי הדין הרבניים לעומת בתי המשפט.

אכן יש להשוות את בתי הדין הרבניים בכל העניינים המנהליים. הגיע הזמן לאכוף את כל התקנות והנהלים הקיימים כבר, ולהשלים נהלים חסרים. אולי כך תתייעל מערכת בתי הדין הרבניים.

אני קוראת לשר להשוות את שעות עבודתם של דיינים בבית הדין בייחס לשעות עבודת השופטים בביתי משפט – 8 שעות עבודה ביום, ולכל הפחות לפעול לכך שהדיינים ישהו בבתי הדין, בהתאם לנהלים שכבר נקבעו- 5 שעות ביום.

הגיע הזמן שגם בבתי הדין יקבלו פרוטוקולים בסיום הדיון בהתאם להנחיות שנקבעו בידי הרב הראשי בשנת התשע"ד. לשם כך יש לדרוש כי הקלדנים יוכשרו לעבוד בקצב אחיד. (הקצב הנדרש בבתי הדין 20-40 לדקה, בבתי משפט 60 לדקה), ולבטל את הנוהג הקיים בבתי הדין, בו הפרוטוקול נשלח לצדדים רק לאחר הגהתו בידי הדיינים.

יש למנות עוזרים משפטיים מקצועיים לדיינים, כפי שמקובל בבתי משפט. אז אולי נזכה לפסקי דין במועדם, מנוסחים היטב ומנומקים, שניתן יהיה גם לפרסמם כפי שמקובל בבתי משפט. כיום משמשים הקלדנים בבתי הדין הרבניים גם כעוזרים משפטיים.

אין סיבה שלא תושווה גם מערכת המחשוב בבתי הדין לזו הפועלת בבתי משפט.

אני מחזקת את השר לאכוף באופן שווה את האיסור לעיסוק נוסף בהתאם לכללי האתיקה, ולהשוות בדרישות למניעת התנהגות המעדיפה בעל דין, בפרט לאחר מעצרם בסוף השבוע של שני החשודים בבית הדין בעקבות חשד שעיוותו החלטות בבית הדין הרבני בירושלים, תמורת שוחד כספי.

כן יש מקום לנער את המערכת!

מי יודע, אולי השר אזולאי יעשה מה שקודמיו לא העזו.