פרשת תולדות מתארת את המעבר מתקופת אברהם אבינו לזו של יצחק אבינו. המבנה של פסוק הראשון של הפרשהאינו ברור ומעלה מספר שאלות.

כמו שכתוב: וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק, בֶּן-אַבְרָהָם: אַבְרָהָם, הוֹלִיד אֶת-יִצְחָק. (בראשית כה,יט). הפסוק היה צריך להביא את שמות הילדים של יצחק אבינו: יעקב ועשו. וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק, בֶּן-אַבְרָהָם: יעקב ועשו. בנוסף לכך, למה התורה חוזרת פעמיים על אותו הדבר. אם יצחק הוא הבן של אברהם אז אינו דין שאברהם הוא אבא של יצחק!

נביא את דברי הרב חיים כהן "החלבן" על הפרשה כדי להעמיק את השאלה. אברהם אבינו מסמל את החסד ואת הנתינה לכל העולם. כמו שכתוב: תִּתֵּן אֱמֶת לְיַעֲקֹב, חֶסֶד לְאַבְרָהָם, אֲשֶׁר-נִשְׁבַּעְתָּ לַאֲבֹתֵינוּ, מִימֵי קֶדֶם. (מיכה ז,כ).

לעומת זאת יצחק הוא בחינת הגבורה והדין. כמו שכתוב: לוּלֵי אֱלֹקי אָבִי אֱלֹקי אַבְרָהָם וּפַחַד יִצְחָק, הָיָה לִי--כִּי עַתָּה, רֵיקָם שִׁלַּחְתָּנִי; (בראשית לא,מב).

השאלה היא: איך יתכן שהחסד של אברהם הוליד את הגבורה והדין של יצחק? הרי אלה שתי מידות מנוגדות! ה"חלבן" מפרש שמידת הגבורה עוזרת למידת החסד להשפיע על האדם. יותר מכך, ללא מידת הגבורה החסד יכול להזיק במקום להטיב. הגבורה גורמת לצמצום ומשפיעה בצורה חיובית על מקבל החסד. כאשר אדם מקבל חסד ללא גבול הוא עלול להתקלקל ולאבד את תחושת ההנאה שנובעת מהחסד.

למשל, ילד מפונק של משפחה עשירה שרגיל לקבל את כל בקשותיו. עם הזמן הוא כבר לא יעריך את המתנות שהוא מקבל. הוא התרגל לקבל חסד גדול מהוריו לכן הוא יצטרך דברים גדולים ומשמעותיים יותר כדי להתרגש. זאת טבע האדם! לעומת זאת ילד ממשפחה ענייה שאינו רגיל לקבל מתנות רבות, יתרגש מכל דבר קטן שהוא יקבל. הוא יהנה מקבלת חולצה חדשה או מאכילת מאכל מיוחד.

מידת הצמצום שבגבורה עוזרת לאדם לקבל את החסד. "ונמצא שיציאת מידת הגבורה מתוך החסד, היא פעולה שכולה חסד ואהבה. אמנם בחיצוניות נראה שהגבורה עוצרת את פעולת ההשפעה, אולם למעשה מעצור זה נועד לבסס את המקבל ולבנותו באופן שיוכל לקבל את החסד ולהיבנות ממנו. " (טללי חיים, בראשית דף שנח).

ניתן להשתמש בעיקרון הזה כדי להבין את דברי בן זומא במסכת אבות: "איזהו עשיר? השמח בחלקו, שנאמר:(תהלים קכח ב): "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך". " (אבות פרק ד, משנה א). העשיר האמיתי נהנה ממה שיש לו. לכן זה לא קשור לכמות הנכסים והכסף הנמצאים ברשות האדם. למשל, אם אדם בעל נכסים רבים ואינו נהנה מהם כי הוא טרוד או איבד את כח ההתרגשות, הוא אינו נקרא עשיר.

עכשיו ניתן להבין איך אברהם אבינו איש החסד הוליד את יצחק אבינו המסמל את הגבורה. הגבורה והצמצום מכשירים את האדם לקבל את החסד והשפע. "היינו שאברהם הכין את כוח ההשפעה, ויצחק מכין את כוח המקבלים." (טללי חיים בראשית, דף שסז).
נראה לומר שהחסד מקדים את הדין גם לגבי עם ישראל. יש תקופות של חסד שמקדימות תקופות של דין.

במשך הגלות הארוכה שהגיעה לשיאה עם השואה היתה תקופה של דין לעם ישראל. מהקמת מדינת ישראל ועד מלחמת ששת הימים זכינו לתקופה של חסד גדול. לדאבונינו לא היינו מסוגלים להכיל את כל החסד שהקב"ה נתן לנו. איך להתמודד עם שחרור חברון, שכם, ירושלים והר הבית בבת אחת?

משנת התשכ"ז אנחנו בתקופה של דין ונסיגות ברמה הלאומית ללא ניצחונות מזהירים: מלחמת יום כיפור, לבנון, אינתיפאדות, גירוש גוש קטיף, פיגועים, איראן, דאעש...

עכשיו תחת הדין של אומות העולם והטרור הערבי עלינו לבקש את בית המקדש מתוך כוונה אמיתית של חידוש החסד האלוקי. אנחנו מסוגלים עכשיו לקבל את בית המקדש השלישי ולהתמודד עם חסדי שמים.

עלינו להתפלל בכל ליבנו להמשך תהליך הגאולה וחידוש החסד האלוקי בבנין בית המקדש השלישי והתגלות המשיח בב"א.