הפער בין שתי הפסיקות
הפער בין שתי הפסיקות

מכל צד שבו נביט על משפטו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, החל מחקירות המשטרה וכלה בפסק הדין אתמול, לא נשבע נחת.

היום שבו פסק הדין הסופי קובע כי אולמרט ייכנס לכלא הוא יום שבו היו אמורות לנוע אמות הסיפים, יום נורא. יש אשר יאמרו שנתקהו החושים מרוב אנשי ציבור אשר מעדו ומעלו בתפקידם, ויש אשר ימחאו כף מסיפוק, הנה עוד איש בא על עונשו.

האמת לא עם אלה ולא עם אלה, מפני שהמודעוּת למינהל תקין עלתה באופן בולט בשנים האחרונות. כוחו של מבקר המדינה בא לידי ביטוי בכל אתר ואתר. ואם נזכור שחלק ניכר מהאישומים במשפט אולמרט מתייחסים לתקופות שלפני שני עשורים ואף יותר, הרי אימת הדין מחלחלת למקומות שבהם קל למעוד. הפרקליטות תשמח לומר שהמלאכה לפניה מרובה, שהרי היא נמדדת בכמות ההרשעות, עניין כשלעצמו בעייתי מאוד, ולעומתה, הסניגוריה תאמר, תראו כמה זיכויים היו לאחר הגשות כתבי אישום ללא סייג.

על אף הנוראיות של היום הזה, מערכת המשפט לא התחמקה מלקבוע האשמה ברורה של נטילת שוחד. מאות העמודים של גזר הדין מפרטים מדוע הושת העונש ומדוע נשתנו סעיפי אישום. בית המשפט לא התחמק מלפסוק הרשעה סופית של נטילת שוחד על ידי הבכיר שבנאשמים, ראש ממשלה לשעבר. אולמרט מצטרף אל שורה של אנשי ציבור אשר מעדו באחד האיסורים החמורים.

ולאחר שהבהרנו ששלטון החוק מתקיים גם כלפי נשיא, ראש ממשלה, מהנדס העיר או פקיד זוטר, יש לשוב להיבט אחר של המשפט. החלטת בית המשפט העליון מאירה באור בעייתי מאוד את השופט דוד רוזן. הפער בין שתי הפסיקות גדול באופן שמותיר שאלות רבות, פער אשר לא מועיל בניסיון המתמשך להעלאת האמון של הציבור במערכת המשפט על גווניה ועל שלוחותיה. מה שראה השופט רוזן, ראו שופטי העליון. ואם שופטי העליון התכוונו למתק את הדין עם אולמרט בשל היותו ראש ממשלה לשעבר, אותי זה משמח מאוד, אלא שהנימוק הזה לא נמצא. ההסברים המלומדים של אנשי המשפט מראים כי עבירת השוחד בסעיף האישום המרכזי לא היתה. ומכאן ההקלה בעונש.

מכיוון אחר באה בשורה משמחת. אנשי משפט בכירים מדברים על פסיקה חסרת תקדים בעניין ראש העיר לשעבר, אורי לופוליאנסקי. בית המשפט החליט להמתיק את עונשו בהתאם למצבו הבריאותי הקשה. פרופ' גזל־אייל אומר: "יש כאן קביעה משפטית דרמטית חדשה, שקובעת שכאשר העונש הכתוב בחוק לא צודק בגלל סיבות מיוחדות, יש לשנות את העונש ולהפחית ממה שכתוב בחוק... בפעם הראשונה נקבע בבית משפט ישראלי כי מותר לסטות ממתחם העונש ההולם ולהטיל עונש קל יותר ממה שמטיל החוק. זאת משום שאחרת, הפגיעה בנאשם היא לא חוקית ומעבר לנדרש.

"גם כאשר יש אישום בנטילת שוחד או בעבירה חמורה אחרת, גזר הדין אמור לשקף את מצב הנאשם. 

הנוקשות המשפטית של השופט רוזן מתמוססת מול שופטי העליון, ואין מה להמעיט בחשיבות נקודת האור ביום נורא שכזה".

מתוך "ישראל היום"