רולטה באילת, בגוש עציון ובשער שכם
רולטה באילת, בגוש עציון ובשער שכם

בולען אדיר ממדים

זה בדיוק מה שחסר לנו עכשיו - קזינו! אתר התמכרות חולני להימורים, ביצה לפשיעת מין וסמים ואבן שואבת למבלי עולם השקועים באי-ישובו של עולם. הצידוק הכלכלי לכך, כפי שפורסם, מחריף שבעתיים את ממדי האסון: האוצר מצפה לגביית מסים (בשיעור 15 אחוז) מעל מיליון שקל ליום! משהו אגדי מהסרטים, נעלה מבינתנו.

לא מדובר באיזור תעשיה יצרני מניב תשואת מס, או עמק הייטק פורה שמתן שכרו בצידו לקופת המדינה, ואפילו לא בשוק פירות וירקות או ביריד אמנות ויצירות אנוש או עמל כפיו. מיליון שקל ליום, לא פחות, על בליינות של בטלה ומיתחם חטא! תשמענה אזניכם איזה בולען אדיר נפער כאן, אם חלילה יתגשם ה'חלום'. בולען נוער ומבוגרים בהמוניהם, וכל סלקציה מוצעת, כביכול, בין ישראלים לתיירים לא תחזיק מים.

ועוד היטב חרה לי, עד כדי בחילה, שמשווקים את הפרויקט כ'הפרחת השממה בנגב'. מעניין מה בן גוריון היה אומר על כך, כמי שרומם את חזון הנגב והחיאת הישימון?

אני משער שגם ראש הממשלה, שהגה רעיון עועים זה, יודע שאין בו ממש, לפחות לעת הזו. שמא רצה לרצות את מיטיבו ואיש חסדו המיליונר שלדון אדלסון, ומרעים נוספים אילי קזינו? או שמא הוא מעוניין להזכיר לכולנו שהוא גם שר הכלכלה, בל נשכח? לאלקים פתרונם, אך עניינית דומה כי סכנת הקזינו תיבלם בכיפות ברזל, סרוגות ושחורות יחדו.

טיעוני הסניגוריה שממילא כבר קיימת ספינת קזינו בים סוף, וכן שכל מי שיצרו נשאו להימורים כבר מוצא את מבוקשו באינטרנט ובאתרי בילוי אפלים בשולי הערים בישראל – אין בהם כדי להעניק לגיטימציה רשמית ולהתיר את מחולות העגל בפומבי. וראיה לדבר, שלא עולה על הדעת להתיר מכירת סמים וצריכתם בציבור בנימוק שממילא מעשים אלו מתרחשים בחצר האחורית.

אכן, כבר עלה על הדעת להתיר זנות בפיקוח מסיבות דומות, והמתנגדים המהוגנים נשענו על דבריו המפורסמים של בעל עקידת-יצחק (בפירושו לתורה, פרשת וירא) שבדיוק על כך נחתם דינה של סדום, שהתירו רשמית ומשפטית עוונות ופשעים ש"ממילא קיימים"...

ומנקודת מבט יהודית; גם אם אין בהימורים איסור דאורייתא או דרבנן ספציפי, חז"ל נלחמו בהם באמצעות חרם חברתי שהיה יעיל ביותר בזמנם: "ואלו הן הפסולין (=לעדות): המשחק בקוביא והמלוה בריבית ומפריחי יונים (אם תקדים יונך ליוני אתן לך כך וכך. רש"י) ... לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם" (סנהדרין כד,ב).

רולטת הטירור – סכנה קיומית

מישהו הפריח האשמה מרושעת; ראש הממשלה רוצה להסיח את דעת הקהל מרולטה אחרת, רולטת הטירור המכה בנו. אינני מקבל חשיבה זדונית זו, אבל אני מקבל את האסוציאציה לרולטת המוות, את ההימור היומיומי לצאת לקניון, לעבודה או לטיול כאשר לך תדע מנין תצוץ הסכין. אי אפשר שלא להיזכר בדבריה של דפנה מאיר הי"ד, אשר נרצחה בפתח ביתה בעתניאל: "המצב לא קל, יש לפעמים תחושה של רולטה רוסית, ויש גם נדודי שינה". אמירה זו משקפת היטב את מוראל חצי העם.

לפני שבועיים כתבתי במדור זה על 'סר הבטחון'. קבלתי טפיחות תמיכה רבות, אך גם גינויים לא מעטים, הן על התוכן והן על הסגנון. אחד מאישי הבטחון בישראל (לשעבר) הפטיר כנגדי: "מדינת ישראל יכולה לעמוד במיכסת הרוגים שבועית גבוהה יותר, וכבר היה לעולמים. הטירור הנוכחי איננו 'סכנה קיומית' לישראל".

ותשובתי; הטירור הנוכחי הוא בהחלט סכנה קיומית לישראל, ועוד איך! אויבינו גילו נשק שאין לנו תשובה מולו, בהעדר כתובת לאויב. נשק זה לא יחדל מלגרום "פרץ וצווחה ברחובותינו" (עפ"י תהלים קמד,יד) עד אשר תיכון מדינה פלשתינית (אשר ממילא רבע מהעם תומך בה). מדינה זו, שתתייסד על מגש הסכינים אם לא נשכיל לשברם* היא 'סכנה קיומית' לישראל, כהבנת כל מי שמתבונן במפת ה'מתניים הצרים' שלנו. וגם אז, נישאים על גלי הנצחון, ימשיכו צרינו לדקור ולדקור מתוך תקוה להשמדתנו.  

* אך ורק בהרס בתי המשפחה הקרובה ותומכי המחבלים ומעודדיהם, בצירוף הגלייתם והחרמת רכושם. פעולות דרסטיות אלו יביאו להלשנה מראש ולמניעה מקדימה. וכבר נלאיתי לצווח על כך; אין דרך אחרת להלחם ברולטת הטירור!

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו