שאלה לכבוד השר
שאלה לכבוד השר

שאלה לכבוד השר

רבים מאיתנו השתתפו בהלווית הקדוש אליאב גלמן הי"ד .

הכרתי את אליאב מכיתה א' .טהור תמים שקט וישר .  עדין ואהוב על כולם

עמדתי בהלויה והסתכלתי סביבי . חיילים רבים, קצינים בכירים, וביחוד תושבי האזור, קרית ארבע, כרמי צור, גוש עציון , כולם משתמשי צומת הגוש .

קם לדבר השר זאב אלקין . איש יקר ללא ספק. אין בדברי להלן לא ניגוח פוליטי, שהרי אינני שייך למפלגות וגם אין בדברי טינה ומרירות כלפי השר, שהרי אני כמו רבים אחרים, מעריך אותו ומכבדו מאוד .

השר אמר כי אליאב מצטרף לכל הקדושים שנפלו על קידוש השם בגוש עציון, בתש"ח ובשנים האחרונות בצומת הגוש . "לא ילך לכם" אמר השר כלפי חיות הטרף ימ"ש .

"לא תצליחו להזיז אותנו מכאן" . "די" קרא להם השר והפציר בהם לחדול מדרך הרצח .

אתה שומע, הציבור מקשיב, ונדמה כאילו לא נציג ממשלת ישראל עומד מולנו אלא מי שאין חוטר ממלכה בידו. כאילו אין לנו תשובה אמיתית, כאילו חסרי נשק אנחנו .

צוטט הרבה באותו ערב הביטוי "מלכה נפלה" שנשמע ברשת הקשר לאחר נפילת הגוש בתש"ח.

גם הביטוי הזה וגם דברי השר שייכים לימים אחרים, לימים בלי כח ובלי מדינה .

האם כאשר השר מבטיח שלא נזוז מכאן, הוא יכול להבטיח לציבור שהתאסף באלפיו שלא יפגע מהם איש בצומת הזו? הרי הערבים מצחצחים חרבותיהם לקראת הפיגוע הבא ?

זו השאלה לכבוד השר- הרי אתה נציג הממשלה, ושליח ראש הממשלה , האם קבלתם אחריות על חיי ישראל ? האם הוכינו בעיוורון ? הרי כאשר מתגוננים , לעולם לא תוכל למנוע את הפיגוע הבא .

תמיד ימצא המחבל שיגיח מאיזה שהוא מקום וינסה לדקור . האם שכחנו שאחרי נפילת גוש  עציון, קמנו לתחיה , הקמנו מדינה וצבא וכעת עלינו לתקוף כדי לשמור על ארצינו וחיינו .

ההשגחה העליונה השיבה לנו את הכח ועלינו להשתמש בו למען העם והארץ. זה קידוש השם האמיתי . וכאשר נופל חלל ועוד חלל ובאותו מקום זהו חילול השם, נוסף לצער הכבד .

לתקוף פירושו להכנס לכפרים שסביב הצומת: בית פאג'ר  , בית אומר , צוריף

ונחלין, כולם בניהם ונכדיהם של רוצחי הל"ה ושבויי הגוש מתש"ח ולעשות להם רע, תחת הרעה שעשו לנו . ומי שירחם עליהם , כבר עכשיו מתאכזר על הקורבן הבא חס ושלום. לתקוף אותם בבתיהם , לא להתגונן ולהתמגן .

לא אדוני השר, כך לא מדבר נציג ממשלה בישראל .

מי שרוצה לשמור באמת על העם והארץ, על מדינת ישראל יצא מהקופסה, לא יתמגן לא יגדור עצמו ולא יתן למרצחים ללעוג ולרקוד על דמנו .

"חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלקינו..."