התחפושת המקורית
התחפושת המקורית

אחד מהמנהגים החביבים עליי ועל בני ובנות התשחורת, כמו גם על צעירים וצעירות ברוחם, הוא המנהג להתחפש בפורים. לעומת התחפושות החביבות על הקהל, מצאתי תחפושת אחת, בה בחרתי השנה, והיא נראית לי המקורית מכולן. אני מתכוון לתחפושת בדמותו של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב.

בחרתי להתחפש לר' לוי יצחק מברדיצ'ב, כיוון שבשנה הזאת אני מזדהה עם דמותו, יותר מכל דמות אחרת, מבין התחפושות המוכרות, דווקא משום המסלול הייחודי, בו אימן אותו הקדוש ברוך הוא, לתפקידו הנצחי כסניגורם של ישראל.

סיפורו של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב ראוי להיקרא מגילת הסתר, על שום שבה מתגלה הקדוש ברוך הוא, בליבו של הצדיק.

בתחילת דרכו, כעילוי מיארוסלב, נתמנה לרבה של העיירה הפולנית ריצ'וול. כיוון שנודע כחסיד נאמן של תנועת החסידות, נעשה מייד מטרה לרדיפות. הדברים הגיעו לידי כך שהוא חשש לחייו. בהושענא רבה נמלט בודד מהעיר, עם לולב ואתרוג בידו, אל קוזניץ, כשאיכר אסף אותו לעגלתו, והוא בורח לחברו רבי ישראל.

בהמשך, נעשה לרבה של ז'וליחוב שבמדינת פולין, וגם בה נתן הרבה מאוד מליבו הענק. גם כאן, מדוכא, נפרד מביתו ומאנשי הקהילה, כשהוא עושה את דרכו ברגל אל מחוץ לעיר ובין הכפרים הסמוכים. לפתע נפלה עליו עייפות גדולה והוא חש בליבו, ואז התיישב על אבן גדולה, שלעומת נוקשותם העיקשת של רודפיו הלמדנים, נדמתה לו רכה ככרית נוצות. אבן זו נזכרה מאז, בשמה "האבן הרכה".

לאחר מכן, נתמנה לרבה של העיר פינסק, בליטא. גם כאן פרצה המחלוקת עליו, עד כדי כך, שרק אשתו לבדה עמדה לצידו בנאמנות. קם לו אויב מר ומסוכן, בדמות רבי אביגדור. זה אביגדור, אשר היה מן המוסרים שהלשינו באוזני השלטונות על מייסד חסידות חב"ד, שנאסר עקב כך. אביגדור חתר תחת ר' לוי יצחק, לבסוף מונה כרב במקומו, ולימים הודה כי שילם סכום כסף גדול בעד המינוי. רבי לוי יצחק נושל יחד עם משפחתו מביתו וממינויו, וגורשו בכוח מן הקהילה. כאשר היה ר' לוי יצחק בביקור אצל המגיד, נפרץ ביתו, רכושו נלקח, אשתו וילדיו גורשו, ותשלום משכורתו הופסק; ורב חדש – אביגדור אויבו המר הידוע לשמצה – תפס את מקומו.

סוף סוף, הגיע ר' לוי יצחק לברדיצ'ב, והוא אז בן 45 שנים, הוא קיבל בכבוד ויקר את משרת רבה של העיר ברדיצ'ב. גם שם קמו נגדו החייטים והאופים של ברדיצ'ב, ויותר מכולם הרבה להרשיע כנגד ר' לוי, היה ברוך המוזג. הוא היה מנהיג הקהילה ואיש עשיר, ובעל קשרים עם הפריץ. בערב שבת אחד, כשרבי לוי יצחק לא היה בעיר, לקח ברוך המוזג את אשת הרב ואת ילדיו והעלה אותם על עגלה מלאה אשפה וגירשם מן העיר. אף על פי כן, חזרו הרב ואשתו וילדיו לברדיצ'ב. שמונה שנים לאחר בואו לברדיצ'ב נשבר הצדיק לוי יצחק והתמוטט. מחלתו אמנם חלפה בפתאומיות כשם שבאה עליו, והוא חידש את פעילותו במשנה מרץ במשך חמש עשרה השנים שעוד נותרו לו לחיות.

למרות כל הייסורין, הצער, ואולי בזכותם, בחר ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, בדרך ההבנה, הסליחה והרחמים, העין הטובה, לימוד הזכות – והפך לסניגורם של ישראל, עד כדי כך, שבכל תולדות ישראל אין אדם הידוע יותר בטענותיו כלפי הקדוש ברוך הוא, בגלל סבלותיהם של בני ישראל, מאשר ר' לוי יצחק מברדיצ'ב. כך נשמר באוצר נכסי הנצח של האומה, הקדיש של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב.

זו התחפושת המקורית ביותר, שמצאתי, השנה, לכבוד חג הפורים. היא כל כך מקורית, שכל אחד יכול לבחור איך להתלבש בהתאם לאישיות אור לדורות זו. והנשים, תוכלנה, במידה רבה של יצירתיות, להתחפש לאשתו של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, אשר היתה לו לבת ברית נאמנה, לאורך כל המסע המופלא שלו, להפוך להיות שליח של אור לדורות.

נאחל לכולנו, השנה הזאת, להיות אנשי בשורתו של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, נשמח בפורים, ובכל השנה כולה, ונזכה לגאולה.