חטא המרגלים פגע בדור המדבר ובכל הדורות כולם. בכל זאת היתה קבוצה מתוך בני ישראל שרצתה לתקן את חטא המרגלים. חז"ל קראו להם "המעפילים" שניסו להיכנס לארץ למרות הגזרה שגזר הקב"ה על ישראל. ננסה להבין בדרך חדשה את פרשת המעפילים בעזרת הפסוקים והמדרש רבה.

ראשית נשאל מספר שאלות לפי פשט הפסוקים:
1. למה הביטוי "ראש ההר" מופיע פעמיים והביטוי " ההר ההוא" פעם אחת בפרשת המעפילים? "וַיַּשְׁכִּמוּ בַבֹּקֶר, וַיַּעֲלוּ אֶל-רֹאשׁ-הָהָר לֵאמֹר: ... וַיַּעְפִּלוּ, לַעֲלוֹת אֶל-רֹאשׁ הָהָר; ... וַיֵּרֶד הָעֲמָלֵקִי וְהַכְּנַעֲנִי, הַיֹּשֵׁב בָּהָר הַהוּא".
2. מדוע משה רבנו מתייחס אליהם בכבוד למרות שהם מתנגדים לרצון ה', מיד לאחר גזירת עונש המרגלים? 
3. יותר מכך, לפי פסוק מד, נראה שמשה רבנו מתלבט האם להצטרף למעפילים עם ארון הברית!  וַאֲרוֹן בְּרִית-ה' וּמֹשֶׁה, לֹא-מָשׁוּ מִקֶּרֶב הַמַּחֲנֶה.
4. מדוע התורה כותבת כאן שהעמלקים ישבו בראש ההר, כאשר כמה פסוקים לפני כן כתוב שהם ישבו בעמק? כמו שכתוב: וְהָעֲמָלֵקִי וְהַכְּנַעֲנִי, יוֹשֵׁב בָּעֵמֶק; ... וַיֵּרֶד הָעֲמָלֵקִי וְהַכְּנַעֲנִי, הַיֹּשֵׁב בָּהָר הַהוּא (במדבר יד, פסוקים כה ו-מה).

נראה לומר שקיימת תשובה אחת לכל השאלות. המעפילים התכוונו לתקן את חטא המרגלים דרך כניסה לארץ ישראל והקרבת קרבנות בהר הבית. 
הם רצו לתקן את החטא בעלייה למקום המיוחד עם "ה" הידיעה, כמו שכתוב: הִנֶּנּוּ, וְעָלִינוּ אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-אָמַר ה'--כִּי חָטָאנוּ. (במדבר יד,מ). 

המעפילים למדו מאדם הראשון איך לתקן את החטא ולחזור אל ה'. לאחר שאכל מעץ הדעת, אדם הראשון הביא קרבן בהר המוריה והקב"ה כיפר על חטאו. כמו שמובא בהלכות בית הבחירה של הרמב"ם: " המזבח, מקומו מכוון ביותר; ......, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל. ובו הקריב אדם הראשון כשנברא קרבן, ומשם נברא; אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. ( רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכה א). 

כוונת המעפילים היתה טהורה ונקיה מכל נגיעה אישית לכן משה רבנו קיבל אותם בכבוד ואפילו שקל להצטרף אליהם עם ארון הברית. כמו שמובא במדרש רבה: "... (דברים שם, מא מב): ותחגרו איש את כלי מלחמתו, ויאמר ה' אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו, סבור הייתי לעלות אתכם, עכשיו לא תעלו, ירידה היא לכם, אף על פי כן ותחגרו, נעשיתם כלכם אחת (שם): ותהינו לעלת ההרה, מהו ותהינו, שהיו אומרים מטפה לטפה נתמלא ההין....." (מדרש רבה שלח לך יז,ג). 

גם לפי פשט הפסוק ניתן לראות שמשה רבנו היסס לאור צדקות טענתם. לכן התורה מציינת בצורה מפתיעה שמשה רבנו וארון הברית לא הלכו עם המעפילים, כמו שכתוב: וַיַּעְפִּלוּ, לַעֲלוֹת אֶל-רֹאשׁ הָהָר; וַאֲרוֹן בְּרִית-ה' וּמֹשֶׁה, לֹא-מָשׁוּ מִקֶּרֶב הַמַּחֲנֶה (במדבר יד,מד). 

ראוי לציין את תגובת הכנענים ובעיקר העמלקים. הם שמעו שיש קבוצה מתוך בני ישראל הרוצה לעלות להר ה' כדי להביא קרבנות. הם עזבו את מקום מושבם בעמק כמו שמובא כמה פסוקים לפני כן: וְהָעֲמָלֵקִי וְהַכְּנַעֲנִי, יוֹשֵׁב בָּעֵמֶק (במדבר יד,כה) כדי למנוע את עליית בני ישראל להר הבית. 
העמלקים התיישבו בהר הבית כמו שכתוב הַיֹּשֵׁב בָּהָר הַהוּא ונלחמו במעפילים וניצחו אותם: וַיֵּרֶד הָעֲמָלֵקִי וְהַכְּנַעֲנִי, הַיֹּשֵׁב בָּהָר הַהוּא; וַיַּכּוּם וַיַּכְּתוּם, עַד-הַחָרְמָה (במדבר יד,מה). 

היום אנחנו מתמודדים עם אותה בעיה של עמלקים המונעים מעם ישראל לחזור להר ה' ולבנות שם מזבח. ההיסטוריה חוזרת על עצמה כאשר מאז שחרור ירושלים בתשכ"ז העמלקים של ימינו מנסים בכל דרך להטיל אימה על ישראל כדי שלא יחשבו להתקרב אל ה' ולבנות את בית המקדש השלישי. 

המעפילים ניסו לתקן את חטא המרגלים ללא הצלחה כי גזירת חטא המרגלים היתה תקפה. הם התבססו על דרכי אבותינו הקדושים בדרך לתיקון החטא. הם מסרו את נפשם כדי להביא קרבנות בהר הבית. האם ניתן לומר שגם היום אנחנו מחויבים לגזירה הזאת? עם כל הנסים שהקב"ה עשה לנו בכיבוש הארץ, יישובה והקמת המדינה אין מקום לספקות: הקב"ה רוצה שבניו יחזרו לארץ ישראל ויתיישבו בה. 

לכן עלינו ללכת בדרכי המעפילים ולהרחיק את העמלקים מהר הבית כדי לחדש את עבודת הקרבנות בהר המוריה בב"א.