הקשר בין המשטרה לשופטים
הקשר בין המשטרה לשופטים

"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך"

כבכל שנה פרשת שופטים מציבה לפנינו נקודת זמן בה עלינו לבחון את הקשר הקיים בין רשויות השלטון. הפרשה פותחת בציווי למנות "שופטים ושוטרים" אשר מייצגים שתיים מרשויות השלטון הקיימות במדינת ישראל ומקיימים יחסי קרבה הדוקים.

במהלך השנים מושמעת ביקורת רבה כלפי מערכת המשפט כאשר אף הכותב אינו חף מביקורות אלו. עם כל זאת מובנת החשיבות בקיימות מערכת זו, חברה אינה יכולה להתקיים ללא מערכת משפט אשר תפקידה הוא לברר מחלוקות והעמדה לדין בעת הצורך.

גם הרשות המבצעת איננה חסינה מביקורת, במהלך השנים האחרונות שמענו לא אחת על פרשיות שחיתות, ניצול יחסי מרות ותלונות רבות על פעילות המשטרה, אך עם כל זאת ברור לכולם כי ללא משטרה לא ניתן לאכוף את החוק והסדר התקין ומשמעות הדבר היא אנרכיה.

בין הרשויות קיים קשר הדוק של יחסים תלותיים כך שרשות אחת אינה יכולה לפעול כראוי ללא הרשות השנייה:

מצד אחד מערכת המשפט נשענת על עבודת המשטרה, בשונה משיטת המשפט הבריטית לפיה השופט הוא גם החוקר, משטרת ישראל היא החוקרת ומעמידה את הממצאים לפני בית השופט אשר צריך לפסוק על פיהם, בכך למשל עבודה לא טובה של המשטרה בהשגת הממצאים תייתר את עבודת השופט אשר לא יהיה באפשרותו אלא לשחרר את הנאשם.

מצד שני לעבודת המשטרה אין ערך גבוה מבלי תמיכת מערכת המשפט אשר מהווה כלי הרתעתי, פסיקות מקלות של מערכת המשפט מורידות את רמת ההרתעה מפני מעשה הפשיעה ומעלות את הסבירות כי הנאשם ימשיך בדרך זו.

קשר נוסף בין הרשויות היא קיומה של מערכת איזונים לפיה שופט יודע כי אינו חסין מפני חקירה ואילו שוטר יודע שאינו חסין מפני העמדה לדין.

ההבנה כי מערכות אלו הקשורות אחת בשניה חייבות פיקוח מתמיד הביאה להקמת הפורום המשפטי למען ישראל אשר דואג לשמירת האיזונים במערכת המשפט וכן להקמתה של תכנית מאמינים במשטרה אשר תפקידה הוא לדאוג שמשטרת ישראל תקבל כוח אדם איכותי שידע לשמור על האיזונים הנכונים.