החטא הקדמון
החטא הקדמון

החטא הקדמון:

אי החלת הריבונות המלאה על השטחים ששוחררו במלחמת המגן של "ששת הימים". ארץ ישראל שלנו על פי הצו האלוקי המנוסח בתורה ושעליו נכרתו בריתות בין בורא העולם לבין עמו ישראל.

ארץ ישראל שלנו על פי הבטחת הבורא לאבינו הראשון אברהם אבינו, "לזרעך נתתי את הארץ הזו".

ארץ ישראל שלנו על פי שמה של הארץ זה אלפי שנים. ארץ ישראל שלנו על פי רש"י הראשון על התורה. ארץ ישראל שלנו פשוט משום...שהיא שלנו ורק שלנו.

לב ליבה של הארץ היה שטח כבוש בידי הממלכה ההאשמית ("ירדן") ב-19 השנים שבין מלחמת השיחרור לבין אייר תשכ"ז ושוחרר במלחמת הנס והמגן של "ששת הימים".

2 מדינות בלבד הכירו בסיפוח השטח לממלכה ההאשמית שהיא עצמה יושבת ב... ארץ ישראל המזרחית.

באותו יום של סיום המלחמה היה צריך להכריז על החלת הריבונות המלאה על כל השטחים ששוחררו והחלת החוק הישראלי עליהן. (הביטוי סיפוח אינו מוצלח מכיוון שמספחים את הטפל לעיקר ואילו בנידון דידן העיקר הוא שטח יהודה והשומרון והתפל היא שפלת החוף.)

בגלל מנהיגות רופסת הדבר לא נעשה וחמור מכך הר הבית ניתן חינם אין כסף לשליטה של האוייב הערבי שנלחם בנו שליטה של הווקאף. לו פעלנו נכון כל אזור יהודה והשומרון היה היום מיושב על ידי עם ישראל.

מהתבונה היה לעודד הגירה של ערביי הארץ לארצות מוצאם והדבר לא נעשה שוב בגלל רפיסות ההנהגה.

החטא השני: מתן לגיטימציה לשופטי "העליון" לנהל בפועל את המדינה ולהתעסק בנושאים שכל כולם בסמכות הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. הם הרשו לעצמם לבטל חוקים כאוות נפשם אף על פי שאיש לא הסמיכם לבצע זאת הם הרשו לעצמם להחליט מי הוא "נאור" ומי הוא "חשוך".

הם התעסקו עד למעלה מהראש בנושאים של השקפת עולם ודעות בלי שאיש נתן להם את הסמכות לכך.

מעבר לכך שיטת המינויים לבית המשפט העליון גרמה לכך שרוב ככל השופטים שם הם משובטים של קודמיהם והנסיון לשנות זאת נהדף על ידיהם במלוא העוז ובמלוא החוצפה. אף על פי שהכנסת נבחרת על ידי העם הם מכופפים אותה למרות ששיטת המינויים שלהם פועלת בשיטת "חבר מביא חבר".

על בג"ץ אמר בשעתו הרב שלמה יוסף זווין זצ"ל עורך האנציקלופדיה התלמודית "אשמנו בגצנו". ואחד מגדולי הרבנים בימינו אומר כי על שופטים מעין אלו נאמר "והסר ממנו יגון ואנחה", בברכת "השיבה שופטנו כבראשונה".

החטא השלישי:

רפיסות הימין, השמאל מעולם לא פחד למשול והימין מעולם לא העז למשול. השמאל הוביל מהלכים חמורים מאין כמוהם כדוגמת פשעי אוסלו בהיותו נשען על חכי"ם כמו אלכס גולדפרב וגונן שגב שנבחרו בידי מצביעי הימין וערקו לזרועות השמאל לאחר שניקנו בתשלומים על ידי פרס ורבין ועל החכי"ם הערבים אף על פי שמדובר בנושא לאומי בו קיימת התנגשות בין היהודים לערבים למעלה ממאה שנים.

לו היה לימין, לדתיים ולחרדים גרם אחד של עזות מצח כפי שיש לשמאל, הייתה כביכול בעיה למשיח בן דוד לסלק את הימין מהשלטון כאשר היה מגיע.

הימין לעומת זאת נתן לשמאל להשתלט על המערכת המשפטית ועל התקשורת (והרשימה ארוכה ארוכה). כתוצאה של שלושת החטאים הללו הגענו למצב נורא בו יהודים מגורשים מבתיהם על ידי שלטון יהודי.

מי שחשב שמעשה הנבלה של הרס "גוש קטיף" וסילוק אלפי מתיישביו כמו עקירת "חומש" ו"שא - נור" וסילוק תושביהם הוא סוף פסוק, קיבל את מעשה הנבלה בעמונה לפני כ-11 שנים את גירוש תושבי מיגרון ועוד.

השמאל המשמש ככלי שרת בידי האוייב הערבי פועל ללא הפסקה לעקור את היהודים מחבלי המולדת ביהודה ובשומרון ומסתייע לשם כך באין סוף של פניות לבג"ץ הפועל כוועד המנהל של ארגוני השמאל.

פסקי הדין הניתנים על ידי בג"ץ משקפים לחלוטין את עמדות השמאל ובמקרים בהם ישנם עתירות מכיוון של ארגונים לאומיים והעתירות הם מעין תצלומי ראי של עתירות השמאל העתירות הללו נידחות בלי למצמץ.

פסק הדין "החלוט" בנושא "עמונה" הוא שערוריה המזכירה את משפטי סדום. "בעלי הקרקע" הערבים לא הוכיחו מעולם בעלות על החלקות וגם אם נאמר שאכן הם בעלי החלקות אין כל היגיון לא מבחינה מוסרית ולא מכל בחינה אחרת לעקור ישוב קיים זה עשרים שנה במקום לפצות את העותרים - אם אכן יוכיחו שהם הבעלים - בסכום כספי של שווי החלקות. אכן דבריו של שלמה המלך על מקום המשפט הולמים להפליא את הפסיקות דהיום.

חוק ההסדרה:

החוק המכונה חוק ההסדרה אכן בא למחוק עוולות וליצור היגיון וצדק וכל כולו מוסרי לחלוטין. החוק בא ליצור אחידות בין הנעשה בשטחי יהודה ושומרון לבין הנעשה בכל תחומי מדינת ישראל. אף שופט לא היה מעלה בדעתו לצוות להרוס את מגדלי עזריאלי בתל אביב אם היה יהודי או ערבי טוען לבעלות על החלקות שעליהן נבנו המגדלים הללו.

היועץ המשפטי:

המלחמה שמנהל מנדלבליט נגד חוק ההסדרה היא חמורה מאין כמוה. האיומים המושמעים בנושא בית הדין בהאג, הם כשלעצמם מהווים עידוד לפנות לגוף הזה ולתבוע את מדינת ישראל שהרי..."היועץ המשפטי" של מדינת ישראל טוען בעצמו שהחוק מנוגד ל"דין הבין-לאומי".

הפגיעה בבג"ץ:

שינוי החוק באופן שיכלול גם את עמונה וגם את המקרים הדומים האחרים אינו "פגיעה בבג"ץ" אלא אדרבא הגנה על בג"ץ מכתם נורא הרובץ על ראשו כתם המכתים אותו בכך שהוא הגוף השותף הראשי בהרס ישובים יהודיים בארץ ישראל.

"הבית היהודי"

ההסכמה של הבית היהודי למחוק מהחוק את הסעיף המתייחס לעמונה ולדומיה, שיש לגבם פסק דין "חלוט" היא חמורה במיוחד מכיוון שהיא בגידה בהבטחות שניתנו לישוב למנוע את הריסתו ואף ניסיון להיתמם.

הרי בהחלטה עצמה של הסיכום נאמר שאם בג"ץ יפסול את החוק - אז וכו'...-עצם הניסוח הזה מראה שהכנסת והממשלה מותירות את המילה האחרונה בידי בג"ץ הפועל נגד פרלמנט שנבחר וממשלה נבחרת.

נתניהו:

אפשר להגיד הכל על נתניהו, אי אפשר להגיד עליו שהוא טיפש ואי אפשר להגיד עליו שהוא תמים. הרס עמונה יהיה רובץ על מצפונו שנים רבות והוא לא יוכל להסתתר מאחורי איש גם לא מאחורי... בג"ץ שהרי מי שנתן למפלצת של "שלטון החוק" להגיע לממדים שלה, אחרי היותו בשלטון כל כך הרבה שנים זה הוא וממשלתו.

נתניהו נמנע מהחלטת ממשלה לאמץ את מסקנות ועדת אדמונד לוי מתוך פחד וחלחלה "משלטון החוק".

על התמימים:

אכן יש הרבה תמימים עם כוונות טובות באלו הרואים יום היסטורי בהצבעה הטרומית על חוק ההסדרה נמנים עליהם – על התמימים - אנשים טובים כמו איילת שקד, הרב בן דהן, בצלאל סמוטריץ' ועוד.

כל עוד לא ירוסן בג"ץ באמצעות חקיקה מפורשת הוא... יפסול את חוק ההסדרה. והוויתור על הסעיף של עמונה בחוק יתגלה שגם עמונה חלילה נפלה וגם חוק ההסדרה נגוז.