ספר שמות מהווה את הדגם של גלויות עם ישראל לאורך כל הדורות. כבר בתחילת השעבוד הקב"ה הכין את התשתית לגאולה. 

בתחילת חומש שמות עולות מספר שאלות לגבי גזירות פרעה ותגובות בני ישראל:

מה חשב פרעה כאשר הוא גזר על המיילדות להרוג את הבנים וניסה להפוך אותן לרוצחות ילדים? מדוע הוא לא שלח בעצמו חיילים שיקיימו את דבריו ללא היסוס? איך המיילדות העזו לא לקיים את דברי פרעה? מדוע פרעה לא העניש את המיילדות? למה הקב"ה נתן פרס למיילדות של בתי כהונה, לויה ומלכות? 

גלות מצרים היתה קשה במיוחד כאשר פרעה שעבד את ישראל הן ברמה גופנית והן ברמה נפשית. נראה לומר שכאשר הוא זימן את המיילדות וציווה להם לרצוח את התינוקות, הוא התכוון לייאש את בני ישראל מהגאולה. 
כאשר אדם קרוב פוגע בנו זה הרבה יותר כואב מאשר האוייב שלנו.

לכן פרעה ביקש מהמיילדות לעשות את העבודה המלוכלכת. היה צריך הרבה אומץ מצד המיילדות כדי לא לקיים את דברי פרעה. למעשה הן הפכו את הקערה על פיה. בזכות התנגדותן לדברי פרעה הם רוממו את רוח בני ישראל והראו להם את הדרך לגאולה.

נראה לומר שהמיילדות התחילו את תהליך הגאולה כאשר הן התנגדו לפרעה ללא פחד ומתוך בטחון בה'. הן התחילו את המעשה שיעורר את בני ישראל מתרדמת הגלות כדי להחיות מחדש את רצון הגאולה הטמון בתוך כל אחד מישראל. כמו שכתוב: וַתִּירֶאןָ הַמְיַלְּדֹת, אֶת-הָאֱלֹקים, וְלֹא עָשׂוּ, כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֲלֵיהֶן מֶלֶךְ מִצְרָיִם; וַתְּחַיֶּיןָ, אֶת-הַיְלָדִים (שמות א,יז).

הן לא עשו כדברי פרעה וזהו מעשה גבורה שפתח את תהליך הגאולה. כתוצאה מהתנהגותן העם התעצם מבחינה מוראלית כמו שכתוב: וַיֵּיטֶב אֱלֹהִים, לַמְיַלְּדֹת; וַיִּרֶב הָעָם וַיַּעַצְמוּ, מְאֹד (שמות א,כ). 

כאשר הקב"ה ראה את השפעת מעשה הגבורה על העם אז הוא הטיב להן ונתן להן פרס כנגד מעשיהם. 
הן התחילו להניע את גלגלי הגאולה מתוך מסירות נפש אזי הן תזכינה בתכלית הגאולה שהיא: עבודת המקדש ומלכות. כמו שכתוב: וַיֵּיטֶב אֱלֹקים, לַמְיַלְּדֹת ....... וַיְהִי, כִּי-יָרְאוּ הַמְיַלְּדֹת אֶת-הָאֱלֹקים; וַיַּעַשׂ לָהֶם, בָּתִּים (שמות א,כ-כא).

רש"י מביא את דברי התלמוד: "רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכות מ"ד בתי כהונה ולויה אהרן ומשה ומ"ד בתי מלכות דוד נמי ממרים קאתי דכתיב (דברי הימים א ב) ותמת עזובה אשת כלב ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור וכתיב (שמואל א יז) ודוד בן איש אפרתי וגו' " (סוטה יא ע/ב).

מתוך שמות המיילדות ניתן לראות רמז להתנהגותן. בתוך האותיות של יוכבד ניתן לראות את השורש 'כבוד'. יוכבד הרימה את הכבוד של עם ישראל שאינו משתעבד ואינו מקיים את דברי פרעה הרשע. יוכבד המכונה גם שפרה הכניסה רוח חיים בעם ישראל, רוח של גאולה המשפרת את ילדי ישראל כמו שמובא בתלמוד: "דתניא שפרה זו יוכבד ולמה נקרא שמה שפרה שמשפרת את הולד ד"א שפרה שפרו ורבו ישראל בימיה פועה זו מרים ולמה נקרא שמה פועה שהיתה פועה ומוציאה את הולד (סוטה יא ע/ב). 

בתוך השם מרים ניתן למצוא את האותיות 'מרי' כי היא מורדת נגד הגלות ונגד מלך מצרים. ניתן גם למצוא מתוך השם מרים את השורש 'רום'. כאשר מרים מרימה את הכבוד הלאומי של ישראל כשהיא התנגדה לפרעה בגלוי.

הרבה גאולות התחילו מנשים: יעל שהרגה את סיסרא, יהודית החלה את המרד נגד היוונים בזמן חנוכה, אסתר המלכה יזמה את הגאולה בזמן פורים והמיילדות כאן שעודדו את בני ישראל למרוד במצרים ולפעול למען הגאולה. בע"ה גם עכשיו הנשים תראנה לנו את הדרך לגאולה השלימה בב"א.