צפצופו של גפני
צפצופו של גפני

דבריו החמורים של ח"כ גפני, אסור שיעברו בשתיקה. למעשה, התפוח הלוהט הזה מונח לפתחם של שולחיו. המפלגה ששלחה אותו לייצג את הציבור החרדי, ובעיקר הרבנים, רבותיו, שראו בו נציג נאמן של דרכם והשקפתם.

השארתו כנציגם בכנסת מכתימה אותם בחותם הריקניות שלו. אי העברתו לתפקיד אחר מזהה את קהל בוחריו עם דבריו. נראה לי שמנהיגי מפלגתו בעבר לא היו מחכים יום אחד והיו מוקיעים ומקיאים אותו מקרבם.

הדגש שלו על היותו שמאלני, ובעל (חוסר) דעה כזו, מעלה חשד שדבריו (הפלשטינאים היו פה לפנינו ואנחנו הוצאנו אותם מפה- כפי שצוטטו בתקשורת. ) כוונו למטרה מסוימת. והם מכניסים אותו למוזיאון השקר והרשע הישראלי. אולם, גם אם נניח שהוא סתם בור ועם הארץ, אין מקומו בבית הנבחרים הישראלי.

מי שמתיימר לייצג ציבור מוקיר ויודע תורה, וגם שומר עליה, אינו יכול להתעלם מ- "לזרעך אתן את הארץ הזאת", מהחתירה לארץ ומהכניסה אליה וההתנחלות בה, אלפי שנים לפני שהערבים נוצרו ופלשו לארץ ישראל. כל כך הרבה פסוקים מעגנים את זכותנו, ואת חובתנו (!!!) לארץ ישראל- ארצנו. אדם דתי שמעוות את הפסוקים ושלגביו רש"י הראשון בתורה הוא צפצוף הזרזיר, אין מקומו בציבור היהודי. ובוודאי אינו יכול לייצג אותו. גפני צפצף על כל המערכת החינוכית והערכית שגדל בה. התורה היא מבחינתו רק מסמך שהוא מרשה לעצמו לחלוק על הכתוב בו.

ילמדונו רבותינו למה לא ינדו את האיש. מי שמחזק את השקרים של אויבינו, שילך אליהם. אולי יכתירוהו כרב הראשי של עזה. מי שתומך בשקרים של הערבים, מחזק את עובדות השקר הערביות על אי קיומם של בתי המקדש, על הר הבית שהוא המצאה יהודית (!). הוא עצמו מוכיח שהוא עגלה ריקה לחלוטין.

יתירה מזו. צריך לבחון אם אין הוא בגדר "מויסר". האין לבדוק אם אין דין רודף חל עליו? האיש נוסף על שונאינו ונתן נשק לידיו של האויב. כל מחבל ואנטישמי בעולם מצא לו גפן להיתלות עליה. ומי יודע כמה דם יהודי יישפך בגינו. אם "הוצאנו אותם מפה", כדבריו, הרי יש עילה להילחם באותם "מוציאים", להביא אותם למשפט.

רבותיי, זו אינה שאלה של פוליטיקה מעצבנת. זו שאלה של חיים ומוות. זה ההבדל בין אמת לשקר. זו גם אפשרות להעמיד דברים על דיוקם. לנקות את המחנה. של הגשמת "והיה מחנך קדוש". ואם רבותיו לא ישלחו אותו ללמוד תורה, לפחות חמש שנים, בבחינת "יישב בדד ויידום", צריך כל המחנה הדתי, וכל המחנה הציוני (כן, גם אלו שזה השם הרשמי שלהם) לנתק מגע עם הגפן שהבאישו פירותיה.

אבל לא להסתפק בזה.

חובה להביא את עובדות האמת. הן אל העולם, והן, בראש ובראשונה אלינו, אל ילדינו. אסור שיהיה תלמיד אחד שלא ידע את ההיסטוריה של עמו- עמנו. כל תלמידה תוכל להתמודד עם עיוות האמת העובדתית. כל ישראלי יהיה ברמת מסביר לאומי. בהבנה, בידע, ביכולת להדוף טיעוני שקר. אם הערבים הצליחו לעצב שקר היסטורי. ואם יש ישראלים ויהודים התומכים בזה, יש לנו הרבה עבודה. והגיע הזמן להתחיל אותה.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו