זהירות מעד מדינה
זהירות מעד מדינה

פרשת הצוללות מרעידה את אמות הסיפים מזה מספר שבועות, והסוף לא נראה באופק. בימים האחרונים התבשרנו על כך שסוכם עם מיקי גנור, שהלה ישמש כעד מדינה בתיק זה. השאלה המטרידה העולה מייד היא האם ניתן לתת אמון בעדותו של אדם שיש לו אינטרס ברור להפליל את חבריו לפשע כדי לנקות את עצמו?

הדין הפלילי של מדינת ישראל

כדי לבחון שאלה זו לאורו של המשפט העברי יש להעיר שלוש הערות קצרות.

  • האחת, כדי להפליל אדם במסגרת הדין הפלילי של המשפט העברי יש צורך בשני עדים כשרים שראו את הפשע ביחד (רמב"ם עדות ד, א), כך שניתן להשוות בין העדויות שלהם. בנוסף, יש צורך בעמידה בתנאים נוספים שהופכים את ההפללה לנדירה ביותר.
  • השניה, ההלכה עצמה מאפשרת לציבור ולנבחריו, ובכלל זה למדינת ישראל ולמוסדותיה, לקבוע תקנות בתחום הפלילי שמטרתן הרתעת עבריינים ושמירת הסדר הציבורי והביטחון האישי. תקנות אלה יכולות לכלול גם דיני ראיות גמישים יותר, שיקלו על ההרשעה (רמב"ם מלכים ג, י).
  • השלישית, בנוגע למעמדו ההלכתי של עד מדינה נחלקו פוסקי זמננו. הרב דב ליאור (תחומין ג, עמ' 248) כתב שעד מדינה הוא ראיה לגיטימית במסגרת התקנות הפליליות. לעומתו, הרבנים הראשיים לשעבר, הרב מרדכי אליהו (שם, עמ' 243) והרב אברהם שפירא (שם, עמ' 239-238) היו מסויגים יותר, בגלל החשש הגבוה שהוא משקר כדי להציל את עורו.

תמריץ לחשיפת מתן שוחד

במקרה של פרשת הצוללות, העבירה המרכזית שנחקרת היא עבירת שוחד. איסור קבלת שוחד במשפט העברי חל לא רק על דיינים, אלא גם על נבחרי ציבור באשר הם (ערוך השולחן חו"מ ט, א).

אלא שלגבי עבירת שוחד עמדת המשפט העברי מפתיעה: האיסור העיקרי חל רק על מקבל השוחד ולא על נותן השוחד (שולחן ערוך חו"מ ט, א). אחד ההסברים לכך, הוא שכדי לתמרץ את נותן השוחד להעיד כנגד המקבל, מובטחת לו חסינות.

אם כך, על פי המשפט העברי אין צורך במתן מעמד של עד מדינה למי שנתן את השוחד (במקרה של פרשתהצוללות – מיקי גנור), כיון שהוא זוכה לחסינות.

אמנם, כיוון שהחוק מטיל אחריות פלילית גם על נותן השוחד ויש לכך תוקף הלכתי, אזי אכן ישנו חשש שעד המדינה לא יעיד עדות אמת. כדי למנוע זאת, יש להיעזר בעד המדינה רק כדי להגיע לראיות אובייקטיביות, כגון, העברות כספים, תכתובות למיניהן, וכדומה. אולם, אם מדובר רק על "מילה" של עד המדינה אל מול "מילה" של החשודים, הרשעה תהיה בעייתית מאד.

כיצד למנוע את הפרשה הבאה?

בשולי הדברים יש להעיר שהמצב הקיים בו אנשי צבא פושטים את המדים ולאחר השחרור הם עוברים לייצג תאגידים שמנסים לכרות עסקות עם הצבא – בלתי מתקבל על הדעת. מצב זה הוא קרקע פורייה לשחיתות, ומצע נוח להטיית שיקול הדעת על אנשי הצבא, כאשר מפקדיהם לשעבר מפעילים עליהם לחץ.

מכון משפטי ארץ תמך לאחרונה בהצעת החוק שעלתה בועדת שרים לחקיקה, המחייבת את המפקח על הבנקים בתקופת צינון משמעותית לפני שיוכל לעבוד עבור הבנקים עליהם פיקח. להבנתי, יש לחוקק חוק דומה שימנע את המצב הקיים, וירחיק קציני צבא במילואים מתאגידים שינסו להשתמש בהם לצורך הטיית שיקול הדעת של מפקדי הצבא המכהנים.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו