מדוע עיני העולם נשואות להר הבית?
מדוע עיני העולם נשואות להר הבית?

רבנו בחיי מקשה על התפילה של משה רבנו במטרה להיכנס לארץ. מדוע הוא מתחיל בשבחים על הקב"ה ועל התורה ומיד לאחר מכן מבקש להיכנס לארץ? 

כמו שכתוב: "אֲדֹנ-י ה', אַתָּה הַחִלּוֹתָ לְהַרְאוֹת אֶת-עַבְדְּךָ, אֶת-גָּדְלְךָ, וְאֶת-יָדְךָ הַחֲזָקָה--אֲשֶׁר מִי-קל בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ, אֲשֶׁר-יַעֲשֶׂה כְמַעֲשֶׂיךָ וְכִגְבוּרֹתֶךָ. אֶעְבְּרָה-נָּא, וְאֶרְאֶה אֶת-הָאָרֶץ הַטּוֹבָה" (דברים ג,כד-כה). 

האם יש קשר בין שני הפסוקים הסמוכים? רבנו בחיי הביא שתי תשובות. 

התשובה הראשונה מיוחסת לרבו. הוא מפרש שמשה רבנו זכה לעלות לשמים כדי לקבל את התורה. מצוות התורה קשורות בעיקר לארץ ישראל. לכן זה דבר הגיוני שמי שהוריד את התורה מן השמים לארץ צריך להמשיך במלאכתו ולקיים אותה בשלימות, בארץ ישראל. 

כמו שכתוב: "אַתָּה הַחִלּוֹתָ לתת תורה על ידי ואין עיקר התורה אלא בארץ. והמתחיל במצוה אומרים לו גמור, אם כן אֶעְבְּרָה-נָּא, וְאֶרְאֶה". (רבנו בחיי ואתחנן ג, כד-כה). 

רבנו בחיי מביא תשובה שנייה על דעת עצמו. משה רבנו זכה לראות דברים שאף בן אנוש ראה לפניו. הוא ראה את הנקודה האמצעית שנמצאת למעלה, ממנה הקב"ה שולט על העולמות העליונים. כמו שכתוב: "אַתָּה הַחִלּוֹתָ לְהַרְאוֹת אֶת-עַבְדְּךָ, אֶת-גָּדְלְךָ, וְאֶת-יָדְךָ הַחֲזָקָה".

הקב"ה הראה למשה רבנו איך הגלגלים מסתובבים סביב נקודה מרכזית המהווה את התחלת העיגול. כל העולמות העליונים סובבים סביב הנקודה האמצעית הזאת. כאשר הכל מסתובב לפי הסדר הקב"ה מפרסם את גבורתו בעליונים. כמו שכתוב: "כיון שחננתי דעה שהשגתי הנקודה האמצעית למעלה יגדל נא חסדך עמי שאראה אֶת-הָאָרֶץ הַטּוֹבָה שהיא הנקודה האמצעית של מטה, הָהָר הַטּוֹב הוא ירושלים, שהיא הקו האמצעי של הארץ הטובה, וְהַלְּבָנֹן הוא בית המקדש שהוא הקו האמצעי של ההר הטוב...". (רבנו בחיי ואתחנן ג, כד-כה). 

מה שמתרחש בשמים קורה גם על הארץ. ישנה נקודה אמצעית שממנה הקב"ה מתגלה לעולם. המקום הזה הוא ארץ ישראל המהווה את השורש לשאר הארצות. משה רבה ביקש להשיג ולראות בעיניים גשמיות את הנקודה האמצעית שבעולם הזה. 

משה רבנו עשה לעצמו קל וחומר: אם אני זכיתי לראות את הנקודה האמצעית של מעלה, אין סיבה שלא אראה את הנקודה האמצעית של מטה ואכנס פיזית לארץ ישראל. 

בנוסף לכניסה לארץ ישראל משה רבנו מבקש לראות את הנקודה האמצעית של ארץ ישראל והיא מקום המקדש בהר הבית. כמו שכתוב: "אֶעְבְּרָה-נָּא, וְאֶרְאֶה אֶת-הָאָרֶץ הַטּוֹבָה, אֲשֶׁר, בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן: הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה, וְהַלְּבָנֹן". (ראה פירוש רש"י על הפסוק). 

בזכות קיום המצוות התלויות בארץ משה רבנו יוכל להתעלות ולקיים בשלמות את כל תרי"ג המצוות. ראינו עד כמה גדולה הזכות למי שנמצא בארץ ישראל ולאיזה מדרגה רוחנית הוא יכול להשיג. שיא השלמות בקיום המצוות היא עבודת הקברנות בהר הבית. 

היום כולנו זוכים בדבר שמשה רבנו לא זכה בו. האם אנחנו מוציאים לפועל את הגדולה הזאת? האם אנחנו גורמים לנחת רוח להקב"ה? 

משה רבנו גילה לנו את סוד קיום העולם של מטה. הקב"ה מנהל אותו דרך ארץ ישראל ובית המקדש. נראה לומר שמה שקורה בארץ ובעיקר בהר הבית משפיע על כל העולם. כאשר עם ישראל לא מיישב את כל חלקי הארץ והגויים אוחזים חלקים ממנה, שאר העולם בצרות כי כבוד ה' אינו יכול להתפרסם. 

מה שקורה בהר הבית משתקף בשאר חלקי הארץ ובעולם כולו. לכן עלינו לחדש את שלטון ישראל אמיתי בהר הבית ולהרחיק את הגויים ממנו. 

נביא משל כדי להמחיש את הדברים. תחשבו מה היה קורה אם חבורה של צוענים היו גרים בכנסיית סן פייר בוותיקן! חילול הדת הנוצרית היה גורם לכאב גדול לכל הנוצרים. 

אפשר לחשוב על דוגמא נוספת, אילו שבט בדואי היה מתיישב בתוך ארמון וורסאי בסמוך לפריז המסמל את שושלת מלכי צרפת המפוארת. הזלזול בהיסטורית צרפת היה גורם לכאב עצום לעם הצרפתי. 

כך קורה אצלנו בלב ירושלים. אנחנו שותקים ואפילו נותנים יד לשבט ערבי שנוהג כבעל הבית במקום מקדשנו. 
איך אפשר לשתוק ולעבור להמשיך את חיינו כרגיל כאשר הנקודה האמצעית של העולם שממנה מתפרסם כבוד ה' מחוללת? 

בע"ה נזכה לנחמה אמיתית כאשר יקום בישראל מנהיג אמיתי שאינו מפחד מאומות העולם וכלי התקשורת. הוא יחדש את ריבונות ישראל בגבולות התורה ובעיקר יחזיר להר הבית את השליטה היהודית ויציל את הכבוד הלאומי של עם ישראל. 

כך נוכל לקיים את התורה בשלמותה עם קיום המצוות התלויות בארץ ובמקדש בב"א.