חוצפת אומני ישראל 
חוצפת אומני ישראל

החלטת האקמדיה לקולנוע שלא להזמין את שרת התרבות לטקס חלוקת הפרסים גובלת בחוצפה ודומה לכלב הנושך את ידו של מי שמגיש לו את האוכל.

התנהגות זאת מקוממת כיוון שהם הראשונים הדורשים תחת כל עץ רענן חופש ביטוי אפילו כשגובל בחופש השיסוי. הם המבקרים את כולם, נפגעים כששמים להם מראה מול פרצופם.

חוצפתם מחריפה שבעתיים היות ומרב תקציבם ממומן ע"י הממשלה באמצעות כספי המסים שלנו בעוד שרוב התכנים שמפיקים הסרטים הישראלים גובלים בהכפשת ישראל ובהצגתה כקגלסית רומסת זכויות הפלסטינאים וכמקור לכל הרע בעולם. להיות גם פושט יד וגם כפוי טובה - זאת חוצפה ישראלית.

לא להזמין את השרה שמתקצבת אותם ביד נדיבה בלי שום פורופרציה לענפי תרבות אחרים מעידה מאוד על כהות חושים הרגשה של "אני ואפסי עוד". לו הייתי שרת התרבות הייתי סוגר את כל התקציבים הנדיבים המופנים לקולנוע הישראלי.

הייתי מעודד רק סרטים שמראים את פרצופה האמיתי של ישראל. סרטים המביאים לידי ביטוי את העומק התרבותי והמוסרי שיש בערכי דת ישראל - את תרבות העדות השונות המרכיבות את עם ישראל, את היופי במשפחה ישראלית בריאה ואוטנטית ואת היות מדינת ישראל אור לגוים. לסיכום אומר לאומנים החוצפנים 
עד כאן פשוט נמאסתם.

נמאסתם בשחצנותכם...נמאסו התכנים העקומים שאתם מבטאים בסרטכם, נמאסתם בכפיות הטובה שלכם נגד מטיבכם. לכו עסקו ברפש שלכם מבלי להזדקק לכספנו חלקו את הפרסים שלכם למי שחפצה נפשכם אך הניחו לנו. חושבני שמינוי מירי רגב כשרת התרבות הינו המינוי הכי מוצלח של ביבי.

היא זאת שתעשה את המהפכה ותעמיד את האומנים במקומם הטבעי והיא שתחלק את התקציבים בצורה מאוזנת לטובת כל עם ישראל.