וַתֵּצֵא דִינָה
וַתֵּצֵא דִינָה

רש"י, בעקבות חז"ל במדרש, מבקר את יציאתה של דינה לראות בבנות הארץ: "ותצא דינה בת לאה, ולא בת יעקב, אלא על שם יציאתה נקראת בת לאה, שאף היא יצאנית היתה, שנאמר ותצא לאה לקראתו, ועליה משלו המשל כאמה כבתה".

דעה זו בחז"ל רואה לכאורה ביציאתה זו פגם. סקרנות שיש בה חוסר צניעות, שבסופו של דבר הביאו אותה ל'מקום סכנה', ועינויה ע"י שכם בן חמור.

בדברים לקמן ננסה להתבונן, באופן אחר על יציאתה של דינה, ולראותה לשבח. ומתוך כך, להבין יותר בעומק את מערכת היחסים של יעקב עם יושבי הארץ בפרשתנו.

קודם יציאתה של דינה, התורה מספרת על חנייתו של יעקב אביה בשכם: "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר". מה כוונת התורה - 'ויבוא יעקב שלם'? הגמרא במסכת שבת (לג:) דורשת: "ויבא יעקב שלם ואמר רב: שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו.

ויחן את פני העיר אמר רב: מטבע תיקן להם, ושמואל אמר: שווקים תיקן להם, ורבי יוחנן אמר: מרחצאות תיקן להם". חז"ל מלמדים שיעקב הגיע לשכם מתוך מגמה ורצן לתקן את העיר שכם. יעקב מגיע לארץ ישראל, מתוך תחושה של שלמות פנימית, ומתוכה הוא מבקש לתקן ולהעלות את יושבי הארץ. יעקב סבור שהגיע לימים שהוא יכול לחזור לארץ אבותיו, ולהשפיע על יושביה לקרוא בשם ה'.

בעל השפת אמת מבאר (ליקוטים על וישלח) שדינה המשיכה את דרך אביה: "ובוודאי היה דעתה לקרב רחוקים ולמצוא הקדושה גם בשדה ורשות הרבים, כנודע שלזה יש חשק גדול". דינה ביקשה לצאת אל בנות הארץ, בשביל לקרבם לייחוד ה'. השפת אמת לומד תכונה זאת של דינה מדברי חז"ל שהייתה ראויה דינה להינתן לעשיו, ויעקב נענש על כך שהחביאה ממנו: "ומכלל שאמרו חז"ל שהיה לו להשיאה לעשיו משמע כי דרכה היה לזה לקרב רחוקים, ואם כן על כרחך טעם יציאתה גם כן כנ"ל".

.

אלא, שאכן פנייה ובקשה זו של יעקב וביתו דינה – נחלה אכזבה קשה. התברר כי יושבי הארץ רחוקים מאוד מתיקון. אדרבה, במקום שהתעלו, הורידו וטימאו את דינה. [בבחינת מה שנאמר על השכינה היורדת לגלות, ו'רגליה יורדות מוות']. מעתה, יעקב מבין כי על אף שלמותו הפנימית – העולם רחוק מתיקון, ועליו לכונן את מערכת היחסים שלו עם גויי הארץ באופן אחר לגמרי. "אֲנִי שָׁלוֹם וְכִי אֲדַבֵּר - הֵמָּה לַמִּלְחָמָה".

ואמנם, שלמותו של יעקב יוצאת לפועל - בביתו פנימה. 'יעקב אשר קראו בית', ו-'מיטתו שלמה'. כל בניו, על אף כל ההתמודדויות המורכבות ביניהם, נשארים מאוחדים. ואומרים לו קודם מותו - שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד.

וכן לדורות, הכמיהה לשלום צריכה להתחיל ראשית לכל בתוך עם ישראל, ורק מתוך כך, לכל העולם. "ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן - ה' יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם".