פרותיה המתוקים והמאירים של ארצנו
פרותיה המתוקים והמאירים של ארצנו

על הסימן לקץ הגלות וגאולתן של ישראל "אמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" (סנהדרין צח א; יחזקאל לו ח). מפרש רש"י: אין לך קץ מגולה מזה: כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. ואכן אנו זוכים לראות עין בעין כיצד ארץ ישאל אשר רק לפני כמאה שנה היתה שוממה כמעט מיושביה, היום היא פורחת ונותנת פירותיה בעין יפה ובשפע, לא רק לעם ישראל השב לארצו אלא גם מייצאת את פירותיה המשובחים והמתוקים למדינות רבות.

נכון לעכשיו, בט"ו בשבט נוהגים  על פי מסורת ישראל להרבות באכילת פירות למיניהם. ויש המקפידים לאכול דווקא מפירות ארץ ישראל, שבאכילתם אנו מגלים חיבה ואהבה לארצנו שהיא בבחינת ארץ זבת חלב ודבש, הנותנת פירותיה המתוקים והמאירים לעם ישראל הקם לתחיה. תחיית עם ישראל הולכת ומתמשכת ולא ירחק היום ויתקיים גם המשך נבואתו של הנביא יחזקאל אשר ניבא שנקום לתחיה כעצמות היבשות הקורמות עור וגידים ובשר, הוא השלב השני של תחיית עם ישראל בארצו כהמשך לתחיה הפיזית - התחייה הרוחנית כפי שניבא "וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם... וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם... ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם", ותתקיים בנו הבקשה "השיבנו אבינו אליך ונשובה חדש ימינו כקדם".

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"