איפה ואיפה בלשכת היועץ המשפטי
איפה ואיפה בלשכת היועץ המשפטי

לשכת היועץ המשפטי לממשלה היתה השבוע ערנית מאוד. כאשר שר הבטחון הגיב בחריפות על דברי הבל של משורר אשר יש בהם משום זילות השואה ועידוד הלוחמה הזעירה נגד חיילי צה'ל, קפצה הלשכה כנשוכת נחש ובמהירות הבזק, שאינה מאפיינת את מערכת המשפטים הישראלית, יצאה בקול גדול להגן על חופש הביטוי של המשורר.

הלשכה אסרה על השר לנקוט צעדים נגד מי שפוגע בחיילי צה'ל בדבריו.

בניגוד לתגובה זו, כאשר השר נקט צעדים להגבלת חופש הדיבור של רבנים שהביעו דעה בגנות השירות המשולב, אשר מעורר התנגדות בקרב קצינים ואזרחים רבים מאוד, הלשכה שכחה להגן על חופש הביטוי ונאלמה דום.

ואני שואל מה ההבדל בין שני המקרים? מדוע חופש הביטוי של משורר הוא נושא להגנה משפטית ואילו חופש הביטוי של רבנים אינו נושא להגנה משפטית? היכן השוויון בפני החוק? היכן נעלמה העקביות ו"האובייקטיביות" של שלטון החוק? מתקבל הרושם שלשכת היועץ המשפטי לממשלה נגועה באפליה בוטה וחוסר הגינות בהתערבותה בפעולות הממשלה.

הרב יגאל לוינשטיין, שהוא מפקד גדוד במילואים, אדם שהוכיח את תרומתו למדינה הן בשירותו הצבאי והן בהעמדת תלמידים הרבה שהם קצינים בכירים בצה'ל, הביע דעה אישית נגד שירות בנות בצה'ל. הרב לא קרא לשום פעולה נגד שירות בצה'ל ולא הטיף לשום פעולה שיש בה משום פגיעה במערכת הבטחון. הוא הביע דעה עקרונית שמקורה במסורת ישראל.

בתגובה בוטה שר הבטחון ומנכ'ל משרדו דרסו את חופש הביטוי ואיימו בפעולות דרסטיות כדי לנקום במכינת עלי שהיא המוסד שתרומתו לצה'ל גדולה מכל מוסד חינוכי אזרחי אחר. התוצאה היתה השעייה של הרב מתפקידו תחת איומי משרד הבטחון, דבר חמור ומצער ופגיעה ברורה בעקרון חופש הביטוי. אולם, בניגוד לנוהגה השבוע, לשכת היועץ המשפטי לא ראתה צורך לעמוד על חופש הביטוי ונתנה הסכמה שבשתיקה לפגיעה אגרסיבית זו.

כאשר הרבנים הראשיים לישראל הביעו דעות החולקות על אידיאולוגית השירות המשותף שהיא תוצר של "דת התרבות הפוסט מודרנית" שר הבטחון שוב נדרך ופעל להגבלת חופש הביטוי. בעוד שחובתם של הרבנים היא לנקוט עמדה מתוקף המסורת היהודית שהם אמונים על טיפוחה במדינה היהודית, וברור שאין בהם משום חריגה מעקרון חופש הביטוי, לשכת היועץ המשפטי שמרה על חופש ההשתלחות של שר הבטחון והפקירה את זכות היסוד של חופש הביטוי.

אירועים אלו הם סיבה חריפה לדאגה של האזרח. לשכת היועץ המשפטי נוקטת לכאורה בפעילות של איפה ואיפה שמוטה לפי אידיאולוגיה מאוד מסויימת. זו פגיעה חריפה באמון הציבור בשלטון החוק וסיבה חשובה למחוקקים להגביל את חופש ההתערבות של לשכת היועץ. אין מקום לחוסר שוויון ואין מקום לאפליה במערכת המשפט. אני קורא ללשכת היועץ לגלות אקטיביזם בתיקון העוול ולהורות לראש המכינה בעלי להשיב את הרב לוינשטיין לתפקידו החינוכי ולהורות למנכ'ל משרד הביטחון להתנצל על פגיעתו הגסה בחופש הביטוי. או לחילופין, להורות לשר הבטחון לפעול לפי שיקול דעתו להסרת יצירותיו של מי שפוגע בזיכרון הנערה אנה פרנק, מרשימת ההשמעות של גלי צה"ל.