פורים, פסח ועצמאות
פורים, פסח ועצמאות

מחודש אדר אנחנו נכנסים לתקופה של גאולות עם ישראל. הגאולה הראשונה התרחשה בניסן עם יציאת מצרים והשנייה בימי פורים. נראה להוסיף שחודש אייר אף הוא מכיל אירועים של ראשית גאולתנו כמו חג העצמאות ויום ירושלים. 

ננסה להבין את עומק ההבדלים בין שתי הגאולות המהווים סימן לגאולה השלישית והאחרונה.  המאמר מבוסס על דברי הרב חיים כהן "החלבן" מתוך ספרו על פורים. 

חז"ל מדגישים את חשיבות סמיכות גאולת פורים לגאולת פסח. כאשר השנה מעוברת, חוגגים את פורים באדר ב' כדי שחודשי הגאולה יהיו סמוכים ללא הפסק של חודש ביניהם, כמו שכתוב: "אמר רבי טבי טעמא דרבי שמעון בן גמליאל מסמך גאולה לגאולה עדיף" (מגילה ו:).

ה"חלבן" מפרש את ההבדל בין שתי הגאולות. גאולת מצרים היא בחינת הזכר (דכורא). הזכר מסמל גאולה עליונה הבאה מהשמים ללא קשר לזכויות של עם ישראל. 

כמו שכתוב: רְבָבָה כְּצֶמַח הַשָּׂדֶה נְתַתִּיךְ וַתִּרְבִּי וַתִּגְדְּלִי וַתָּבֹאִי בַּעֲדִי עֲדָיִים שָׁדַיִם נָכֹנוּ וּשְׂעָרֵךְ צִמֵּחַ וְאַתְּ עֵרֹם וְעֶרְיָה. (יחזקיאל טז,ז). 

כמו שמוסבר בהגדה של פסח, בני ישראל היו ערומים ממצוות ובדרך נסית הקב"ה גאל אותם ממצרים ללא קשר למעשים שלהם. לכן גאולת מצרים התרחשה מתוך נסים גדולים ושינוי סדרי הטבע. 

לעומת זאת הגאולה של תקופת פורים התרחשה בדרך הטבע ובדרך נסתרת. לולי מגילת אסתר לא היינו יודעים כלל את עלילת הסיפור והנסים הנסתרים שקרו למען הצלת ישראל מפני המן העמלקי ימ"ש.

לכן פורים הוא בחינת נקבה (נוקבא) כי לא היו נסים גלויים כמו במצרים וגם שם ה' אינו מופיע במגילת אסתר. 
יש קשר בין שתי הגאולות ובין בנין בית המקדש הראשון והשני. התכלית של כל גאולה היא בנין בית המקדש. בני ישראל יצאו ממצרים כדי לבנות בית לה'. 

כמו שכתוב בצורה מפורשת בשירת הים: "נָחִיתָ בְחַסְדְּךָ, עַם-זוּ גָּאָלְתָּ; נֵהַלְתָּ בְעָזְּךָ, אֶל-נְוֵה קָדְשֶׁךָ: תְּבִאֵמוֹ, וְתִטָּעֵמוֹ בְּהַר נַחֲלָתְךָ מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ פָּעַלְתָּ, ה' מִקְּדָשׁ, אֲד' כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ" (שמות יב, יג-יז). 

גם גאולת פורים הובילה לבנין בית המקדש השני, כאשר כל סיפור המגילה, עליית המן ומפלתו התרחש ברקע של בנין בית המקדש השני. כמו שכתוב: " כי ידוע שהכל הולך אחר ההתחלה, והתחלת הגאולה היא שורש לכל הבא אחריה. והנה תכלית הגאולה, הן פסח והן בפורים, היא בניין בית המקדש, שמכוח פסח נבנה בית ראשון, ומכוח פורים נבנה בית שני." ( ה"חלבן", טללי חיים על פורים דף קלד). 

בבית המקדש הראשון שרתה השכינה במלוא עוצמתה, כאשר בבית שני היו חסרים 5 דברים הקשורים לגילוי השכינה. כמו שכתוב: "אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים" (יומא כא:). 

המאפיינים של כל בית מקדש היו בהתאם לאופי הגאולה שקדמה לבנינו. גאולת מצרים באה מצד הקב"ה לכן בית ראשון היה מושלם מבחינת השכינה ששרתה בו. לעומת זאת, גאולת פורים באה מצד האדם ובדרך הטבע לכן בית שני לא היה שלם וגילוי השכינה היה מצומצם יותר. 

בית השלישי יעמוד לנצח ולא יחרב. לכן עליו להבנות מתוך שילוב של שתי הגאולות שהיו באדר ובניסן. הוא ייבנה עם בחינת ה"זכר"-שהוא כולו נסים ונפלאות וגם עם הבחינה של "נקבה" -המייצגת את הטבע ומעשה האדם. 

הגאולה השלימה צריכה להכיל הן את תכונות הזכר והן את תכונות הנקבה.  כמו שכתוב: "ובאמת ברוך ה' החלה הגאולה בחלקה הראשון, סוד הנוקבא, סוד לבושי הטבע, וכעת חיה אנו עומדים בפתח וממתינים שיערה עלינו רוח ממרום, להשלים גאולתנו בחלק העליון, סוד נפלאות של מצרים.." (ה"חלבן", טללי חיים על פורים דף קלז). 

ה"חלבן" כתב שהחלק הראשון הטבעי של הגאולה כבר התרחש ועכשיו אנחנו בציפייה לתהליך הניסי. זכינו לראות את הקמת מדינת ישראל בדרך הטבע ובדם של רבים מאחינו בדומה לגאולת פורים. במלחמת ששת הימים הקב"ה נתן לנו במתנה ובנסי נסים את המקומות הקדושים בבית לחם, בשכם, בחברון ובירושלים. זה כנראה התחלת התהליך של גאולה מהשמים בדומה לגאולת מצרים.

ראוי לציין ששני החגים של הקמת המדינה ויום שחרור ירושלים חלים בחודש אייר הסמוכים לחודש אדר וניסן. 
הרמב"ם פסק לפי התלמוד בבלי שעלינו לקיים שלוש מצוות לאחר כיבוש הארץ לפי הסדר הבא: חידוש המלכות, מחיית עמלק ובנין בית המקדש. כמו שכתוב: " שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ-למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק ולבנות להם בית הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו, ובאת שמה". (רמב"ם הלכות מלכים פרק א' הלכה א'). 

היום לאחר הקמת שלטון עצמאי בארץ ישראל ניתן לראות איך מחיית עמלק ובנין המקדש קשורים זה לזה. 
כמו שראינו במאמר על פרשת תצווה תשע"ח, בנין המשכן והמקדש באים לסתור את טענת עמלק, הטוען שאין מקום לישראל בעולם הזה ח"ו. 

לכן הקב"ה בנה את ביתו בהר הבית כדי להראות שגם בעולם הזה אפשר להשרות את השכינה. 
איך יודעים מיהו עמלק היום? 

מגילת אסתר והמן גילו לנו את הסוד: לפי מידת התנגדותו לבנין בית המקדש. מי שמתנגד הכי הרבה לבנין בית המקדש ושליטה יהודית בהר הבית הוא עמלק. 

התשובה פשוטה: הערבים המתגוררים בישראל הקוראים לעצמם "פלסטינאים" הם עמלק. כדי להתגבר על עמלק יש להתאחד כמו שכתוב במגילה: לֵךְ כְּנוֹס אֶת-כָּל-הַיְּהוּדִים . (אסתר ד,טז). ימי פורים הם ימי התאחדות ורק כך ניתן לנצח את עמלק. 

הרב יעקב משה חרל"פ בספרו "מי מרום" על פורים מגלה לנו את מהות הקשר בין פורים ופסח ואיך ניצחון על עמלק קשור למצוות אכילת מצה. 

מהות המצה היא דבר פשוט ומייצגת את קבלת עול מלכות שמים ללא שום שינויים או תוספות מצד האדם. 
כמו שכתוב: "ושלשם זה נצטוינו באכילת מצה המרמזת לקבלת דבר ה' בלי שום התעוררות עצמית בלי תוספות ובלי גרעון במצוות הללו שאין בהם תוספת חימוץ כלל". (הרב חרל"פ, מי מרום פורים דף קסח). 

התגלות הקדושה הפנימית של ישראל בימי הפורים ניצחה את עמלק. לכן אחרי פורים בא פסח עם ביטול החמץ וקבלת התורה כפשוטה. 

גם אנחנו עלינו לשמוע את דבר ה' כפשוטו וללא התחכמויות ויחד עם מחיית עמלק נפעל לקדם את בנין בית המקדש השלישי בהר הבית בב"א.