תפילה לתומכי הרפואה
תפילה לתומכי הרפואה

ישנם אלפי אנשים העוסקים בעולם הרפואה על רבדיה השונים, שאינם רופאים ואחיות ומשפיעים באופן עקיף בטיפול בחולה.

עובדי מנהל ומשק בבתי החולים , אנשים העוסקים בעולם התרופות , בחברות לתכשירים רפואיים, כאלה העוסקים ברישום ונותני שירותים בבתי החולים ובמוסדרות הרפואה. הם אינם מטפלים באופן ישיר בחולה אבל היחס , השירות וההחלטות שהם מקבלים משפיעים באופן ישיר על החולה ובני משפחתו.

את התפילה חיבר פוגל יניב שבמקצועו הוא סגן מנהל אדמיניסטרטיבי בבית החולים 'אסף הרופא'  והוא אמון על תחומי שירות ולוגיסטיקה בבית החולים. פוגל הוא סא"ל במילואים ומשרת במערך הלוגיסטיקה ותומכי הלחימה ומכאן המושג 'תומכי הרפואה' .

אחרי שראיתי שיש תפילה לרופא ותפילה לאחות חיפשתי תפילה שתתחבר לתפקיד ולמקצוע שלי ומשלא מצאתי חיברתי את התפילה לתומכי הרפואה .

מצאתי את עצמי מקבל החלטות ומנהל יחידות נותנות שירות לחולה ושתמיד קיים חשש שבמידה ומתקבלת  החלטה לא נכונה או מתבצעת טעות יכול להיגרם לחולה או לבן המשפחה נזק וסבל רב במקום שאמור לתת לו רפואה ונחמה.

אחרי שהתייעצתי עם מספר רבנים חיברתי את הנוסח מתוך רצון אמיתי  לבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא שיסייע לנו לעשות את תפקידנו נאמנה, לסייע למטופל ובני משפחתו. וימנע טעות מתחת ידינו.

נוסח התפילה:

אל עליון רחום וחנון , מודה אני לפניך על שזיכיתני להיות כלי לשליחותך ולעסוק בעולם הרפואה , לסייע להביא רפואה  לחולים ולהקל על סבלם.

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותיי אנא דאג , שתמיד מצוקת החולה , המטופל ובני משפחתו תהיה לנגד עיני, ושאדע לעשות את המעשה הנכון על מנת להקל על סבלו וסבל בני משפחתו. שאחליט החלטות נכונות וטובות ואראה שהן מיושמות הלכה למעשה. בעבודתי הקדושה, אני מבקש ממך שאוכל לתת שירות איכותי לחולים ולסייע ככל שניתן להם ולבני משפחותיהם.

שאהיה רגיש לצרכי הזולת ואפעל בסבלנות, במקצועיות ובנחישות להוסיף שמחה במקומות שיש בהם צער וכאב. תן בידי את היכולת להשתמש נכונה במשאבים הקיימים כך שאוכל להרבות מזור במקום שקיים בו חולי.

יהי רצון לפניך ה' אלוקיי ואלוקי אבותיי שלא תצא תקלה תחת ידי, במעשה, בהחלטה או בכל דבר שהוא לעולם, ואשפיע שפע טוב וברכה בכל מעשי ידי.

אנא ה' חזקני נא ותן בי כוח שאוכל להמשיך ולסייע ליצירי כפיך באהבה.