מערכת חוקים משומנת לחיסול הדמוקרטיה
מערכת חוקים משומנת לחיסול הדמוקרטיה

זו אינה קלישאה, אלא הבנת הנקרא הבסיסית ביותר הכתובה שחור על גבי לבן- חוק הלאום המוצע מהווה, הלכה למעשה, ביטולה של המהות הדמוקרטית של מגילת העצמאות.

ישנו קו ישיר המחבר בין חוק הלאום אותו מבקשת הקואליציה להעביר, לבין פסקת ההתגברות, המהווה פגיעה ממוקדת בשומרי הסף.

''מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין…'' נכתב במגילה,  זהו הסעיף המאפשר את ההלימה והאיזון הסביר של מדינתנו כיהודית ודמוקרטית. יש השואלים את עצמם, מה למעשה הבעיה שנהיה יותר יהודים מדמוקרטים? התשובה המתקבלת על הדעת היא שמתן משקל יתר לאחד מבין הערכים הללו, יגרום מדעיכה ועד לקריסה מוחלטת של השני. 

במידה ויעבור חוק הלאום, במתכונתו המוצעת,  ימנע בשלב הראשון מאזרח ערבי-ישראלי, אשר בלאו-הכי מתקשה היום לשכור דירה בתל-אביב, לגור בישוב "קהילתי נפרד" (כך בלשון החוק). בשלב השני, עשוי החוק למנוע מגורי בני הקהילה הלהט''בית בישובים שונים ברחבי הארץ.

שכן, מי יערוב לכך שישוב קהילתי נפרד יקבע רק על ההגדרה המצמצמת של לאום ולא יורחב לאפליה על רקע מין האזרח? חיזוק הדת והלאום על חשבון ערכים ליברליים, הינו מדרון חלקלק, שיכול לדפוק על דלתו של כל אדם המרגיש כי הוא חלק ממיעוט מסוים. 

ובעוד חוק הלאום מכרסם בעולם הערכים עליהן מושתתת מדינת ישראל, פסקת ההתגברות הינה כלי הביצוע של הפגיעה בערכים אלה; תפקידה של הרשות השופטת הוא לוודא כי הצעות החוק המוצעות, עולות בקנה אחד עם חוקי המדינה וערכיה של מדינת ישראל. נטילת סמכותו של בג"ץ לביטול חוקים המפרים שמירה על זכויות המיעוטים, הינה בלתי סבירה ומחזירה את אמת המידה המוסרית של מדינת ישראל כמה עשורים אחורה.

הצעות החוק הרעות הללו הן אינם צירוף אקראי של מעשים. זוהי מדיניות חקיקה משומנת, שמטרתה הסופית איננה לשנות את חוקי היסוד של מדינת ישראל,  אלא לשנות את מדינת ישראל מהיסוד. 

לא מעט מן המאבקים על החוקים השונים מונעים מאגו פוליטי שנועד להגדיל את האלקטורט לכל אחד מן הצדדים. לא זה המקרה, אין מדובר בפוליטיקה שטחית, אלא מאבק עקרוני. ממשלת ישראל סיגלה לעצמה תפיסה שגויה, הברורה לכל תלמיד שיעורי האזרחות במערכת החינוך: הדמוקרטיה איננה רק שלטון הרוב,  היא גם כוחו של הרוב להגביל את עצמו, תוך שמירה ומתן ביטוי לקבוצות המיעוט בחברה. 

רק לפני זמן קצר הממשלה קיימה ישיבה חגיגית בהיכל העצמאות בתל אביב, בה הוצג המסמך המקורי. בלתי מתקבל על הדעת כי הממשלה טובלת ושרץ בידה: מחד, מהללת את ערכי המגילה, ומאידך מעלה חוקים הסותרים אותה לחלוטין.

בעוד חוק הלאום המוצע, מהווה מבוא לשבירה של הערכים המגלמים את ישראל כיהודית-דמוקרטית, חזקה וצודקת, פסקת ההתגברות הינה פרקטיקת הביצוע של שבירת שומרי הסף האמונים על מימוש הדמוקרטיה הישראלית.  

אני מציע לכל מי שתומך בחוקים הללו, רגע לפני שאתם עושים למדינת ישראל ולכלל אזרחיה, נזק בלתי הפיך- תנו עוד מבט עמוק לעבר מגילת העצמאות.