לא למלחמה בלתי מוסרית
לא למלחמה בלתי מוסרית

המלחמה של ערביי ארץ ישראל ("הפלשתינאים") נגד מדינת ישראל לובשת צורה ופושטת צורה כבר עשרות שנים, עוד מהתקופה שקדמה למדינת ישראל, ל"קו הירוק", ל"כיבוש" ול"שטחים".

בשנים האחרונות היא מובלת על-ידי התאומים עבאס/חמאס, הטרוריסטים "הטובים" ו"הרעים" בשפתם האורווליאנית של האוסלואידים, בשעה שלאלה ולאלה מטרה אחת משותפת: חיסול ישראל ותושביה היהודים. לעתים גוברת האש באזורים שהוסגרו לרשות הטרור הפלשתינאית ולעתים ברצועת עזה, שהיהודים גורשו ממנה גירוש גזעני, שאת פירות הבאושים שלו – ושל אוסלו – אנו אוכלים עד עצם היום הזה.

בדיון הציבורי בישראל בשאלה כיצד לטפל בחמאס ובשותפיו עולה מדי פעם ההצעה לכבוש את חבל עזה ולחסל את מנהיגיו. מבחינה צבאית ישראל מסוגלת לעשות זאת, ואף "לזכות" בכבוד המפוקפק של אחריות לצרכיהם של כשני מיליון נתיני אויב, שאף היום – לאחר הגירוש - ישראל אינה מצליחה להיפטר ולהשתחרר מהדאגה לצרכיהם.

מה שחסר בדיון זה הוא המחשבה על היום שאחרי, כלומר מה יהיה ברצועת עזה אחרי שעשרות (אם לא למעלה מזה) חיילי צה"ל ישלמו בחייהם על כיבושו מחדש של שטח שהיה בידינו והוסגר לאויב. אם חלילה ישולם מחיר כבד זה, העולם כולו, וגם רבים בתוכנו, יציעו את האיוולת הבאה: העברת השלטון ברצועת עזה לידי אבו מאזן ויורשיו.

משמעותה של הצעה כזו, ומלחמה שזו מטרתה או תוצאתה, היא שימוש בלתי מוסרי בחיילי צה"ל ובקורבנם רק כדי להעביר את רצועת עזה מידיהם של הטרוריסטים "הרעים" לאלה של הטרוריסטים "הטובים". במלים אחרות, שימוש בלתי מוסרי בחיילי צה"ל כבמגש הכסף להקמתה של מדינת אויב הן ביהודה ובשומרון והן ברצועת עזה.

בעיית עזה היא סבוכה ביותר ומחייבת טיפול נחוש, לרבות חיסול ראשי הנחש, אבל יש להזהיר ולהימנע מהפלתו המוחלטת של החמאס. האינטרס הישראלי אינו הפלת החמאס אלא החלשתו לרמה נסבלת, באופן שלא יהווה איום על תושבי ישראל.

לא מיותר להזכיר: "פתרון" שתי המדינות – עובר שנולד מת – ראוי שיעבור מן העולם. ראש הממשלה נתניהו נאלץ לתמוך בו כדי לצלוח את שמונה שנות העוינות של הנשיא ברק חוסיין אובמה, אבל אין כל הצדקה להמשיך את מצעד האיוולת. עליו להבהיר בהקדם לנשיא דונלד טראמפ שאין תוחלת וטעם לתוכנית מדינית שכבר נוסתה ונכשלה, המתבססת על כרעי תרנגולת של "פתרון" שתי המדינות. המציאות הוכיחה לכל מי שעיניו בראשו שטרנספר גזעני של יהודים והקמת גדרות אינה מספקת את האויב האומר בגלוי – ויש להאמין לו – שמטרתו היא ארץ ישראל כולה, משתי גדותיו של הירדן.

במלים אחרות "שלומעכשיו" הוא שקר והונאה ואין סיכוי לשלום בדורנו, ומי שמאמין ב"שלומעכשיו" משקר לעצמו ולאחרים. חובתו של נתניהו להבהיר לטראמפ את הסכנה בפצצה הפלשתינאית באותה נחישות שבה הבהיר לו את הסכנה בפצצה האיראנית.

אל לה לישראל להחיות עובר זה באמצעות הקרבת חיילי צה"ל על מזבחו, והפיכתם למגש הכסף למען האויב.